Logo Przewdonik Katolicki

XXX niedziela zwykła

Mieszkańcy Poznania przynoszą znicze na miejsce tragedii, jaka rozegrała się tutaj 18 października. Pięcioletni chłopiec idący wraz z grupą przedszkolaków został ugodzony nożem | fot. Łukasz Gdak/East

29 października 2023

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza  Mt 22, 34–40  

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?».
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

---

   Czytanie z Księgi Wyjścia  Wj 22, 20–26   

Tak mówi Pan: «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

---

  Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan  1 Tes 1, 5c–10   

Bracia: Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 30 października  Rz 8, 12–17 | Łk 13, 10–17
WTOREK 31 października  Rz 8, 18–25 | Łk 13, 18–21  
ŚRODA 1 listopada  Wszystkich Świętych Ap 7, 2–4.9–14 | 1 J 3, 1–3 | Mt 5,1–12a  
CZWARTEK 2 listopada  Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Hi 19, 1.23–27a | 1 Kor 15, 20–24a.25–28 | Łk 23, 44–46.50.52–53; 24, 1–6a
PIĄTEK 3 listopada  Rz 9, 1–5 | Łk 14, 1–6
SOBOTA 4 listopada  św. Karola Boromeusza Rz 11, 1–2a.11–12.25–29 | Łk 14, 1.7–11 
pk-43-baner-liturgia.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki