Logo Przewdonik Katolicki

XXVIII niedziela zwykła

Ratownicy szukają ocalałych wśród gruzów po zawaleniu się dachu kościoła podczas Mszy św. w Ciudad Madero w Meksyku, niedziela, 1 października 2023 r. | fot. Alejando de Angel/AP/East News

15 października 2023

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza      Mt 22, 1–10  

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami.

---

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza      Iz 25, 6–10a   

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.
Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.

---

   Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian      Flp 4, 12–14.19–20   

Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 16 października  św. Jadwigi Śląskiej Rz 1, 1–7 | Łk 11, 29–32
WTOREK 17 października  św. Antoniego Antiocheńskiego Rz 1, 16–25 | Łk 11, 37–41
ŚRODA 18 października  św. Łukasza ew. 2 Tm 4, 9–17a | Łk 10, 1–9
CZWARTEK 19 października  Rz 3, 21–30a | Łk 11, 47–54
PIĄTEK 20 października  św. Jana Kantego pr. Rz 4, 1–8 | Łk 12, 1–7
SOBOTA 21 października  Rz 4, 13.16–18 | Łk 12, 8–12
5-minut-z-Bogiem.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki