Logo Przewdonik Katolicki

XXVI niedziela zwykła

La Geria, główny region winiarski Lanzarote. Winorośl sadzi się tam w stożkowatych zagłębieniach, w których zalega warstwa wulkanicznego żwiru | fot. Nano Calvo/East News

1 października 2023

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza   
   Mt 21, 28–32   


Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

---


   Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian   Flp 2, 1–5   

Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.

---

   Czytanie z Księgi proroka Ezechiela   Ez 18, 25–28   


Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

---


KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 2 października  św. Aniołów Stróżów
 Wj 23, 20–23 | Mt 18, 1–5.10   
WTOREK 3 października  Za 8, 20–23 | Łk 9, 51–56    
ŚRODA 4 października  św. Franciszka z Asyżu Ne 2, 1–8 | Łk 9, 57–62  
CZWARTEK 5 października  św. Faustyny Kowalskiej Ne 8, 1–4a.5–6.7b–12 | Łk 10, 1–12  
PIĄTEK 6 października  Ba 1, 15–22| Łk 10, 13–16   
SOBOTA 7 października  NMP Różańcowej Ba 4, 5–12.27–29 | Łk 10,17–24 

zajawka-5-minut.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki