Logo Przewdonik Katolicki

XXII niedziela zwykła

Tamilscy katolicy niosą figury Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus w ramach procesji podczas święta Matki Bożej z Madhu w kościele w King City, Kanada | fot. Creative Touch Imaging LTD/East News

3 września 2023

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza   Mt 16, 21–27   
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

   Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza   Jr 20, 7–9   
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!». Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.
I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

   Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian   Rz 12, 1–2   
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

KALENDARZ LITURGICZNY
PONIEDZIAŁEK 4 września  1 Tes 4, 13–18 | Łk 4, 16–30   
WTOREK 5 września  1 Tes 5, 1–6.9–11 | Łk 4, 31–37   
ŚRODA 6 września  Kol 1, 1–8 | Łk 4, 38–44   
CZWARTEK 7 września  Kol 1, 9–14 | Łk 5, 1–11   
PIĄTEK 8 września  Narodzenie NMP Mi 5, 1–4a | Mt 1, 1–16.18–23   
SOBOTA 9 września  Kol 1, 21–23 | Łk 6, 1–5   

pk-35-str-12-13-LITURGIA.png

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki