Logo Przewdonik Katolicki

XXI niedziela zwykła

Rafael Santi, Przekazanie kluczy św. Piotrowi, projekt arrasu. Fot. Wikipedia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza Mt 16, 13–20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

---

Czytanie z Księgi proroka Izajasza     
Iz 22, 19–23   

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

---

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian     
Rz 11, 33–36
   

Ogłębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 28 sierpnia  św. Augustyna bp. i dK 1 Tes 1, 1–5.8b–10 | Mt 23, 13–22   
WTOREK 29 sierpnia  Męczeństwo św. Jana Chrzciciela Jr 1, 17–19 | Mk 6, 17–29    
ŚRODA 30 sierpnia  1 Tes 2, 9–13 | Mt 23, 27–32   
CZWARTEK 31 sierpnia  1 Tes  3, 7–13 | Mt 24, 42–51   
PIĄTEK 1 września  1 Tes  4, 1–8 | Mt 25, 1–13    
SOBOTA 2 września  1 Tes 4, 9–11 | Mt 25, 14–30 
pk-34-Liturgia.jpg
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki