Logo Przewdonik Katolicki

XVII niedziela zwykła 30 lipca 2023

Olivio Ordonez z francuskiego duetu hip-hopowego „Bigflo & Oli” surfuje w tłumie na pontonie podczas występu na scenie głównej w trakcie Paleo Festival w Nyon, 21 lipca 2023 r. | fot. East News

Słowa Ewangelii według św. Mateusza - Mt 13, 44–52 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». «Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?». Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

---

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej
1 Krl 3, 5.7–12   

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?». Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

---

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Rz 8, 28–30   

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.

---

KALENDARZ LITURGICZNY
PONIEDZIAŁEK 31 lipca  św. Ignacego z Loyoli Wj 32, 15–24.30–34 | Mt 13, 31–35     
WTOREK 1 sierpnia  św. Alfonsa Marii Liguoriego
Wj 33, 7–11;  34, 5–9.28 | Mt 13, 36–43
ŚRODA 2 sierpnia  Wj 34, 29–35 | Mt 13, 44–46  
CZWARTEK 3 sierpnia  
Wj 40, 16–21.34–38 | Mt 13, 47–53   
PIĄTEK 4 sierpnia  św. Jana Marii Vianneya
Kpł 23, 1.4–11.15–16.27.34b–37 | Mt 13, 54–58
SOBOTA 5 sierpnia  Kpł 25, 1.8–17 | Mt 14, 1–12  

pk-30-str-10-11-LITURGIA-1.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki