Logo Przewdonik Katolicki

XVI niedziela zwykła

Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Dzieci jedzące, gotowaną tradycyjnie nad ogniem, pszenicę bulgur. Irak, 20 czerwca 2023 r. | fot. Ahsan Mohammed Ahmed/Anadolu Agency/abacapress.com/East News

Mt 13, 24–30

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

---

Czytanie z Księgi Mądrości     
Mdr 12, 13.16–19

Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz.
Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.

---

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Rz 8, 26–27   

Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

---

KALENDARZ LITURGICZNY
PONIEDZIAŁEK 24 lipca  św. Kingi, dz. Wj 14, 5–9a.10–18 | Mt 12, 38–42   
WTOREK 25 lipca  św. Jakuba, ap. 2 Kor 4, 7–15 | Mt 20, 20–28   
ŚRODA 26 lipca  św. Joachima i Anny, rodziców NMP Wj 16, 1–5.9–15 | Mt 13, 1–9  
CZWARTEK 27 lipca  Wj 19, 1–2.9–11.16–20b | Mt 13, 10–17   
PIĄTEK 28 lipca  Wj 20, 1–17 | Mt 13, 18–23   
SOBOTA 29 lipca  św. Marty, Marii i Łazarza 1 J 4, 7–16 | J 11, 19–27  

pk-29_5-minut-z-Bogiem_NET-1.jpg

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki