Logo Przewdonik Katolicki

U Świętego Juzefa w Kaliszu

Michał Gryczyński
Fot.

Położoną na szlaku bursztynowym Calisię wymieniał już wII w. po Chrystusie uczony aleksandryjski Ptolemeusz. Wtym, uważanym za najstarsze na ziemiach polskich, mieście znajduje się okazała świątynia, która jest jednym znajważniejszych wświecie ośrodków kultu św. Józefa. Kustoszem kaliskiego sanktuarium azarazem proboszczem...

Położoną na szlaku bursztynowym Calisię wymieniał już w II w. po Chrystusie uczony aleksandryjski Ptolemeusz. W tym, uważanym za najstarsze na ziemiach polskich, mieście znajduje się okazała świątynia, która jest jednym z najważniejszych w świecie ośrodków kultu św. Józefa.Kustoszem kaliskiego sanktuarium – a zarazem proboszczem istniejącej od siedmiu wieków parafii Wniebowzięcia NMP – jest  ksiądz dr prałat Jacek Plota. Został nim 1 października 2001 r., po nagłej śmierci poprzednika, ks. prałata Lucjana Andrzejczaka. Sam o sobie powiada, że...Wychował się w cieniu kolegiaty


A to dlatego, że w latach młodzieńczych często uczestniczył w niej w odpustach ku czci św. Józefa i innych uroczystościach religijnych. To była wielka radość, gdy w 1978 r. Paweł VI podniósł ją do godności bazyliki mniejszej. Swoją pracę doktorską z teologii pastoralnej poświęcił więc ksiądz Plota kultowi św. Józefa Kaliskiego. A był to czas, kiedy brakowało jeszcze naukowych opracowań doktrynalnych na ten temat.

Nie to co dzisiaj, zważywszy na dorobek intelektualny Polskiego Studium Józefologicznego, które powołano w Kaliszu w 1969 r., a więc na długo przed powstaniem diecezji. W przyszłym roku upłynie czterdzieści lat istnienia  studium. Wtedy, pod koniec września, odbędzie się w Kaliszu...X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny


Odpowiedzialność za jego zorganizowanie przejęła grupa robocza, która pracuje pod przewodnictwem ordynariusza kaliskiego biskupa Stanisława Napierały. Pierwszy taki kongres odbył się w 1970 r. w Rzymie, przy okazji obchodów setnej rocznicy ogłoszenia Cieśli z Nazaretu Opiekunem Kościoła. Później było Toledo – 1976 r., Montreal – 1980 r. i Kalisz – 1985 r.

Wydarzeniem towarzyszącym wówczas kaliskiemu kongresowi była rekoronacja obrazu po zuchwałej kradzieży, której dokonano dwa lata wcześniej. Przyszłoroczny kongres będzie nawiązywał do słów Jana Pawła II, który napisał w adhortacji apostolskiej „Redemptoris custus”, że św. Józef jest patronem na nasze czasy, na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.

Zdaniem księdza kustosza, liczne przedsięwzięcia duchowe i materialne udają się dzięki temu, że biskup Napierała...Wszystko postawił na św. Józefa


W diecezji większość prowadzonych dzieł szczyci się jego patronatem. Sam biskup ordynariusz ma wielkie nabożeństwo do św. Józefa Kaliskiego. Do promocji kultu przyczynili się także kapłani, którzy w czasie wojny byli więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau. Oni dobrze wiedzieli, że zawdzięczali mu swoje cudowne ocalenie z obozowego piekła 29 kwietnia 1945 r. Przybywali więc do Kalisza każdego roku i to najczęściej nie sami, lecz razem z wiernymi ze swoich diecezji czy parafii. Dziś żyje ich już niewielu. W podziemiach kolegiaty istnieje ufundowana przez nich w 1970 r. kaplica Męczeństwa i Wdzięczności. Ksiądz kustosz wprowadził nas do tego niezwykłego miejsca przez salę muzealną, w której zgromadzono pamiątki z Dachau. Surowy wystrój kaplicy kontrastuje z bielą ścian; za ołtarzem znajduje się mur z wnęką w kształcie krzyża, a w niej dłonie wzniesione do nieba w błagalnym geście...

Ale najbardziej rozsławił kult

św. Józefa Jan Paweł II, który

4 czerwca 1997 r. nie ukrywał, że przybył tutaj ze względu na Opiekuna Zbawiciela. W homilii wygłoszonej wówczas na placu przed bazyliką Ojciec Święty mówił o nim jako obrońcy życia dzieci nienarodzonych oraz rodziny.

Ksiądz kustosz pokazuje bezcenne skarby: arcydzieło sztuki złotniczej, patenę z ok. 1193 r., ufundowaną przez Mieszka III Starego oraz gotycki kielich mszalny, dar Kazimierza Wielkiego dla kolegiaty z 1363 r. A potem wprowadza nas...Do serca świątyni


Czyli do prawej nawy bocznej bazyliki. Tam, nad ołtarzem, znajduje się łaskami słynący, cudowny obraz namalowany – jak głosi podanie – według wskazań samego...

św. Józefa. Otóż jego fundator – niejaki Stobienia, mieszkaniec podkaliskiej wsi Szulec – podczas ciężkiej choroby błagał Boga, aby go zabrał ze świata i przyzywał św. Józefa, patrona dobrej śmierci. W nocy ujrzał starca, który obiecał mu, że wyzdrowieje, jeśli każe namalować obraz Świętej Rodziny i ofiaruje go kaliskiej kolegiacie. Stobienia rozpoznał w owym starcu św. Józefa. A kiedy obraz już powstał, ucałował go i natychmiast odzyskał zdrowie. Działo się to ok. 1670 r.

Kopia kaliskiego wizerunku otrzymała papieskie korony 31 maja 1783 r. z rąk Piusa VI, a 15 maja 1796 r. nastąpiła uroczysta koronacja oryginału. Korony nałożono wówczas nie tylko Dzieciątku i Jego Matce, ale również – to precedens w dziejach kościoła – św. Józefowi. 19 marca 2002 r. biskup kaliski ustanowił w kaplicy Cudownego Obrazu Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu.   

Każdego roku, już od 1637 r., z Kalisza wyrusza...Najstarsza polska pielgrzymka


Pątnicy wędrują pieszo na Jasną Górę. Pielgrzymka ta różni się od innych, bo prowadzi „od Józefa do Maryi” i z powrotem – „od Maryi do Józefa”. Ale i do Kalisza przybywa coraz więcej pielgrzymów – zapewnia ks. prałat Plota – zwłaszcza ze Śląska, a także z Pomorza. Coroczna październikowa pielgrzymka „Rodziny Radia Maryja” – w tym roku będzie już trzecia – gromadzi osiem tysięcy osób.

W pierwsze czwartki każdego miesiąca bazylikę wypełniają wierni gromadzący się na modlitwie w intencji życia dzieci nienarodzonych. Liczba zarejestrowanych pielgrzymów zwiększyła się do ponad 200 tysięcy od chwili, gdy rozpoczęły się transmisje Radia Maryja i Telewizji Trwam. Wielu słuchaczy i telewidzów podejmuje decyzję, aby osobiście odwiedzić św. Józefa. I dlatego postanowiono uruchomić w świątyni stały konfesjonał. Ale są, oczywiście, i tacy, którzy sami od lat odwiedzają systematycznie sanktuarium.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki