Adres strony:  http://www.przewodnik-katolicki.pl/pg/pl/informacje_pk/noszacy_chrystusa.html
Informacje PK

Noszący Chrystusa

autor: BT

 

– Trudno dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie parafii bez pomocy nadzwyczajnych szafarzy – mówił abp Stanisław Gądecki w Poznaniu podczas I Ogólnopolskiego Sympozjum o Posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

 

Na sympozjum, które odbyło się 27 listopada na Wydziale Teologicznym UAM, przybyło ponad dwustu nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z całego kraju wraz ze swoimi duszpasterzami.

 

Powrót do tradycji

Funkcja nadzwyczajnych szafarzy była obecna już w Kościele apostolskim, zwłaszcza w okresach prześladowań. Wtedy to świeccy zanosili Komunię św. wiernym, ponieważ kapłani nie mogli otwarcie tego robić. Do tej starożytnej tradycji powrócono podczas Soboru Watykańskiego II, przypomniał podczas sympozjum bp Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski (KEP), podkreślając, iż „dobrze się stało, że odkryto ją na nowo”. W Polsce posługa świeckich w tej materii, mająca charakter nadzwyczajny i zastępczy, została wprowadzona przez biskupów dopiero w 1990 r. Obecnie nadzwyczajni szafarze są obecni w ponad 30 diecezjach.

Przypomnijmy, że biskup może powoływać do tej posługi mężczyzn w wieku od 25 do 65 lat, a także siostry zakonne, jednak tylko do udzielania Komunii św. chorym we własnych domach zakonnych. Nadzwyczajny szafarz powinien ponadto odznaczać się m.in. dojrzałością wiary, intensywnym życiem sakramentalnym i wzorowym życiem moralnym.

 

Dla dobra wiernych

Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem szafarza, jak podkreślił abp Gądecki, będący również przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa Ogólnego KEP, „jest zanoszenie Komunii św. do chorych, którzy nie mogą dotrzeć do kościoła, a dopiero drugorzędnym zadaniem jest jej rozdawanie podczas Mszy św.”. W tej drugiej sytuacji, poza wypadkiem choroby czy niedołężności, kapłan nie może wyręczać się posługą nadzwyczajnych szafarzy, sam nie udzielając Komunii św. – Należy zawsze pamiętać o tym, że głównym powodem wprowadzenia tej posługi jest duchowe dobro wiernych, a nie wygoda duszpasterzy – stwierdził abp Gądecki. Zwrócił się również z apelem do wszystkich nadzwyczajnych szafarzy, aby nie zapominali o rzeczy najważniejszej, czyli o ciągłej własnej formacji.
W archidiecezji poznańskiej posługę nadzwyczajnych szafarzy pełni obecnie przeszło 750 osób. W związku z 10. rocznicą ustanowienia tej posługi w naszej archidiecezji, jesienią 2009 r., ukazała się nakładem Wydawnictwa Pallottinum pierwsza w Polsce pozycja książkowa traktująca o szafarzach i ich posłudze pt. „Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Nauczanie Kościoła, formacja, świadectwa”, pod redakcją ks. dr. Krzysztofa Michalczaka, duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy w archidiecezji poznańskiej.

 

poprzedni   |   następny wróć