dzisiaj jest: piątek, 28.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 06/2006 » Włocławek »

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię...

autor: al. Marcin Benk
Słowa z Ewangelii św. Mateusza „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (18, 20) były mottem tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, trwającego od 18 do 25 stycznia.

W ramach obchodów Tygodnia Ekumenicznego w diecezji włocławskiej odbyły się spotkania modlitewne w parafiach: ewangelicko-reformowanej w Żychlinie, NMP Królowej Polski we Włocławku, św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, ewangelicko-augsburskiej we Włocławku i Turku, w klasztorze oo. Bernardynów w Kole i parafii św. Bartłomieja w Koninie. Liturgiom w wymienionych świątyniach przewodniczyli księża biskupi naszej diecezji. Homilie głosili księża z Kościołów ewangelickich, Kościoła prawosławnego oraz bp senior Bronisław Dembowski. Do programu obchodów należały dwa sympozja ekumeniczne, z których pierwsze odbyło się 18 stycznia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i dotyczyło mniejszości protestanckich na ziemi konińskiej, drugie natomiast miało miejsce 19 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Prowadził je prodziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu ks. prał. Roman Małecki. Referaty przedstawiło dwóch prelegentów. Pierwszy z nich, prof. dr hab. Karol Karski (CHAT Warszawa) wygłosił prelekcję pt. „Eucharystyczna rzeczywistość w świetle dokumentu dialogowego luterańsko-rzymskokatolickiego «O Wieczerzy Pańskiej»”. Jako drugi głos zabrał ks. dr hab. Wojciech Hanc (prof. UKSW), który przedstawił zagadnienie „Problem interkomunii w świetle dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego”. Po referatach odbyła się dyskusja panelowa.
Podczas sympozjum obecni byli goście: ordynariusz włocławski Wiesław Alojzy Mering, bp Stanisław Gębicki, bp senior Bronisław Dembowski, ks. radca Andrzej Mendrok z parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie, ks. Tadeusz Jelinek z parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie, ks. Michał Walukiewicz z włocławskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Ponadto uczestnikami byli księża pracujący w Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, księża profesorowie WSD z rektorem, ks. dr. Jackiem Szymańskim na czele, duchowieństwo – w ich liczbie mianowany dekretem biskupa włocławskiego diecezjalny referent ds. ekumenizmu ks. prał. Grzegorz Karolak, alumni i siostry zakonne.
poprzedni   |   następny wróć
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej