dzisiaj jest: niedziela, 23.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 09/2004 » Słowo pasterza »

Sekty i ruchy religijne w Polsce

autor: Bp Zygmunt Pawłowicz
Polska jest krajem religijnie i światopoglądowo pluralistycznym. Zdecydowaną większość społeczeństwa stanowią katolicy, ale są też wyznawcy Kościołów chrześcijańskich (np. prawosławni czy ewangelicy), wyznawcy innych religii (np. muzułmanie, Żydzi) i zwolennicy różnych sekt i ruchów religijnych oraz ludzie niewierzący.
W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczący rozwój niekatolickich związków religijnych, zwłaszcza sekt. Każda z nich głosi jakąś naukę o Bogu, zbawieniu, o drogach prowadzących do duchowego rozwoju i do osiągnięcia życia wiecznego. Niektóre z nich traktują jako źródło swego nauczania Biblię, wyjaśniając ją nie według zasad Chrystusa i Kościoła, ale swych założycieli i aktualnej centrali związku (zwłaszcza świadkowie Jehowy - założyciel Ch. T. Russell /+1916/, Badacze Pisma Świętego, Nowoapostolski Kościół). Inne grupy szukają swych źródeł w świętych księgach hinduizmu (ruchy jogistyczne) czy buddyzmu (ruchy zenistyczne). Istnieją grupy opierające się na "nowych objawieniach" - rozszerza się u nas teksty wizji M. Valtorte'a, V. Rydena czy W. Kamma, który poleca zakładać domy św. Szarbela oraz J. Smitha /+1844/ z jego Księgą Mormona. Są też sekty destrukcyjne, do których zalicza się Kościół Muna (muniści), Towarzystwo Świadomości Kryszny, scjentolodzy i sataniści. Grupy te stanowią zagrożenie dla wolności obywateli i społeczeństwa oraz wykazują dużą szkodliwość społeczno-wychowawczą i religijno-etyczną. O tych sektach najwięcej się pisze i zwraca na nie uwagę, gdyż stosują techniki werbowania i szkolenia oraz indoktrynacji, połączone z manipulacją społeczną i psychologiczną, prowadzoną w ośrodkach, w których izolują swoich zwolenników od rodzin, znajomych, od kontaktu z prasą, telewizją i swym dawnym środowiskiem. W grupach satanistycznych występuje kult szatana, różnie pojmowanego, stosowanie pewnych praktyk ofiarnych (krew zwierząt), zaklęć i formuł okultystycznych i magicznych, nieraz bezczeszczenie cmentarzy. W skrajnych, pojedynczych wypadkach dochodziło też do mordów ludzi.
Ruchy parareligijne (para - niby, prawie) stanowią dość typowe nowe ruchy religijne. Główny ich nurt stanowi New Age (nowy wiek, nowa era, wiek wodnika). Idee te rozpowszechnia się w Polsce przez czasopisma propagujące horoskopy, senniki, tajemne wierzenia, astrologię, spirytyzm, wróżby, okultyzm i reinkarnację.
Ile jest w Polsce sekt? Jest ich około 80, ale jedynie 22 związki religijne liczą ponad sto osób. Ogółem sekty liczą około 140 tys., z czego 120 tys. to świadkowie Jehowy, najbardziej znani i widoczni w polskim krajobrazie. Jako metodę propagowania stosują chodzenie "od domu do domu".
Kościół katolicki interesuje się sektami i ruchami religijnymi, wyjaśniając swoim wyznawcom, rodzinom, młodzieży, który związek jest niechrześcijański, kto jest jej założycielem i jaki ma program. Kościół przeciwdziała szerzeniu się sekt i zwalcza ich działalność z motywów religijno-moralnych. Wszystkie rodzaje sekt, ruchów orientalnych, parareligijnych i rozmaitych związków światopoglądowych są niezgodne z nauką Chrystusa i Kościoła w wymiarze swych doktryn, kultów i struktur. Dialog religijny z sektami jest niemożliwy ze względu na ich wrogie nastawienie do Chrystusa i Kościoła.
Kościół czuje się zarazem wezwany do obrony wiary i jedności swej wspólnoty przed błędnymi założeniami doktrynalnymi różnych sekt i ruchów religijnych. Kościół jako dobra "Matka i Nauczycielka" wskazuje swym wiernym drogi prawdy i zbawienia, którymi prowadzi nas jedyny Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus.
poprzedni   |   następny wróć
 • Slowo stało się ciałem
 •  „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę” – te słowa oddają sens dzisiejszej uroczystości, choć mogą brzmieć trochę obco, zbyt górnolotnie. Możemy je sobie przybliżyć pewną opowieścią z czasów, gdy ludźmi rządzili królowie.

  więcej »
 • Nie można służyć Bogu i mamonie
 • Jedną z głównych postaci w przypowieści z Ewangelii dzisiejszej niedzieli (Łk 16, 1–13) jest rządca majątku, oskarżony przed swoim pracodawcą – właścicielem dóbr ziemskich – o to, że trwoni jego majątek. Przywołał więc właściciel rządcę do siebie i powiedział mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Winowajca nie próbuje się bronić, bo wie, że dopuścił się zła. Pyta zatem siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię (…), gdy będę usunięty z zarządu”.

  więcej »
 • Czerpać z władzy kluczy
 •   Z biskupem Piotrem Liberą, ordynariuszem płockim, rozmawia Michał Bondyra Z Mateuszowej Ewangelii wiemy, że na pytanie Jezusa: „Co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim jest?”, właściwą odpowiedź: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem żyjącego Boga” dał tylko Piotr, za co zresztą nagrodzony został przez Chrystusa obietnicą: „Dam ci klucze Królestwa...więcej »
 • Być dobrym jak chleb
 • 17 czerwca obchodziliśmy wspomnienie św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Ten dobrze zapowiadający się malarz w pewnym momencie życia poświęcił swój talent malarski, by oddać się na służbę ubogim, bezdomnym i  nędzarzom. W czym dzisiejsi społecznicy, wolontariusze mogą brać przykład z tego świętego zakonnika? – Wbrew temu, co się mówi, jesteśmy społeczeństwem...więcej »
 • Adwentowa rodzina
 • Z księdzem Wojciechem Polakiem, biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej, rozmawia Adam Suwart W trzecią niedzielę Adwentu modlimy się w kościołach „o życie chrześcijańskie rodzin”. Jak adwentowy czas oczekiwania może pomóc współczesnemu człowiekowi w pogłębieniu swych rodzinnych relacji na wzór Świętej Rodziny, którą tak wymownie ukazują nam zbliżające...więcej »
 • "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie"
 • Z księdzem Wacławem J. Świerzawskim, emerytowanym biskupem sandomierskim, rozmawia Adam Suwart Dlaczego Adwent jest tak ważnym czasem w życiu chrześcijanina? – Rozpoczęty adwentowym czasem rok liturgiczny uświadamia nam ponownie, czym jest chrześcijaństwo: jest spotkaniem i zjednoczeniem z Bogiem żywym. Już od pierwszej niedzieli Adwentu wchodzimy w przestrzeń objawienia: człowiek...więcej »
 • Rodzina się obroni!
 • Z księdzem Stanisławem Stefankiem, biskupem łomżyńskim, rozmawia Michał Bondyra „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie na hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom” – pisze do Rzymian święty Paweł. Wymienione przez Apostoła...więcej »
 • Władza to służba
 • Z księdzem Janem Bernardem Szlagą, biskupem ordynariuszem diecezji pelplińskiej, rozmawia Michał Bondyra Obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jakie przesłanie, wskazówki powinny wynikać z królowania Jezusa dla obecnie rządzących? – W dialogu Chrystusa z Piłatem właśnie on zaczął spór o władzę. Namiestnik rzymski, przekonany o swej bezwzględnej przewadze...więcej »
 • Uświęcająca moc pracy
 • Z księdzem Piotrem Liberą, biskupem płockim, rozmawia Michał Bondyra Święty Paweł pisze w Liście do Tesaloniczan: „Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy w Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny...więcej »
 • Miłosierny patriotyzm
 • Z księdzem Jackiem Jezierskim, biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej, rozmawia Adam Suwart 11 listopada obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości. Czy Polacy początku XXI wieku potrafią docenić dar, o którym Jan Paweł II mówił, że nie jest dany raz na zawsze? – Pamiętam, jak w 1982 roku oglądałem we włoskiej telewizji noworoczne wystąpienie ówczesnego prezydenta...więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej