dzisiaj jest: niedziela, 23.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 02/2007 » Przy bramie kościoła »

Słowniczek liturgiczny: Co to jest Eucharystia?

autor: Ks. Jacek Zjawin
Eucharystia (gr. Eucharistía, czyli „dziękczynienie”). Jedno z określeń pamiątki i uobecnienia Ostatniej Wieczerzy. Nazwa koncentruje się wokół modlitwy dziękczynnej (prefacji), która zawiera zwrócone do Boga dziękczynienie za wszelkie dobrodziejstwa. Począwszy od tych największych: stworzenie świata i uratowanie grzesznej ludzkości przed śmiercią wieczną, a skończywszy na powszednich potrzebach zaspokajanych przez Opatrzność Bożą.

Inne terminy na określenie Eucharystii: łamanie chleba, błogosławienie kielicha, gromadzenie się pochodzą ze starożytności chrześcijańskiej i miały za zadanie zakamuflować spotkania prześladowanych chrześcijan. Chrześcijanin to człowiek „eucharystyczny” – dziękuje Bogu za wszystko i w każdej życiowej sytuacji.

Uczestnictwo w Eucharystii uzdalniało pierwszych chrześcijan do oddania życia za wiarę w Jezusa Chrystusa – nas uzdalnia do przeżywania z wiarą codzienności. By owocniej przeżywać Eucharystię, warto szukać i przechowywać w pamięci znaki Bożej dobroci dla nas – to sprawia, że każda Eucharystia staje się prawdziwym dziękczynieniem.
poprzedni   |   następny wróć
 • Taki dom
 • Słowniczek liturgiczny: Co to jest Przeistoczenie?
 • Prośba o cud
 • Otrzymałem następującego SMS-a: „Módl się o cud, bo moje małżeństwo się rozpada”. Przyznam szczerze, prośba ta bardzo mnie poruszyła, bo znam to małżeństwo od kilkunastu lat. Odwiedzałem małżonków dwa, trzy razy w roku. Zawsze uważałem ich związek za trwały i zgodny. Aż tu nagle… Wiele osób w różnej formie zwraca się do mnie z prośbą o modlitwę, ale nie...więcej »
 • Słowniczek liturgiczny: Co to jest procesja?
 • PROCESJA (łac. processio – posuwanie się naprzód) – prototypem wszystkich procesji jest wędrówka narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej pod przewodnictwem Mojżesza. W liturgii procesja symbolizuje nowy lud Boży, pielgrzymujący pod przewodnictwem Chrystusa jako nowego Mojżesza, do nowej ziemi obiecanej, do nieba. Do Mszy Świętej procesje wprowadzono w IV w.,...więcej »
 • Znaki religijne
 • Zostałem poproszony o poświęcenie domu młodego małżeństwa mieszkającego w jednej z dzielnic Chicago. Po Mszy św. udałem się pod wskazany adres. Najpierw zwiedziłem ów dom, potem odmówiłem stosowne modlitwy, pobłogosławiłem go i poświęciłem. Po obiedzie udałem się z gospodarzami i gośćmi na podwórze. Tam moją uwagę przykuła stojąca figurka Matki Bożej Niepokalanej. Głośno...więcej »
 • Słowniczek liturgiczny: Co to jest prezbiterium?
 • PREZBITERIUM (gr. presbyteros – starszy; pierwotna nazwa przewodniczącego gminy chrześcijańskiej dzisiaj nazywanego częściej księdzem lub kapłanem) – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa, w której znajduje się ołtarz, głosi się Słowo Boże i gdzie pełnią swoje funkcje: prezbiter, diakon i inni usługujący (ministranci, lektorzy itp.). Według norm liturgicznych...więcej »
 • Poprzedni właściciele
 • Czy ksiądz zna poprzednich właścicieli tego domu? – zapytał mnie pan Bogdan. Tak, znam i to dobrze. Pan Szymon już nie żyje, a jego żona zamieszkała z synem. Zacni ludzie, on był elektrykiem, pracował kiedyś na budowach w Libii. No właśnie – przerwał mi mój rozmówca. Przez niego straciłbym życie. Jak to? Widzi ksiądz, zakupiłem ten dom i rozpocząłem jego remont. Też...więcej »
 • Słowniczek liturgiczny: Co to jest prefacja?
 • PREFACJA (praefatio – łac. przedmowa) – modlitwa rozpoczynająca się dialogiem pomiędzy kapłanem i wiernymi („Pan z wami… I z duchem twoim… W górę serca… Wznosimy je do Pana”); stanowi pierwszą część modlitwy eucharystycznej. Kapłan śpiewa ją lub recytuje z rozłożonymi rękami. W treści wyraźny jest motyw dziękczynienia połączony z obchodem...więcej »
 • Czas próby
 • Tak się złożyło, że oboje w tym samym czasie leżeliśmy w szpitalu. Ja – ze szpitalnego okna miałem widok na cmentarz, ona – na domy pełne życia. Ja – po operacji wróciłem na plebanię, a Pan Bóg zabrał ją do siebie. Wcześniej jednak Stanisława na cmentarz odprowadziła dwóch synów i męża. Zawsze jednak, przy każdym pożegnaniu, dawała świadectwo świętości....więcej »
 • Słowniczek liturgiczny: Co to jest poświęcenie?
 • POŚWIĘCENIE – (łac. consecro) – akt sakralizacji, obrzęd zmieniający istotę lub przeznaczenie osoby, materii, rzeczy, miejsca. Poświęceniem jest akt ofiarowania Bogu osoby, rzeczy lub miejsca, z jednoczesnym wyłączeniem ich z pospolitej użyteczności lub zwykłego przeznaczenia. W przypadku np. kościołów mówi się o tzw. dedykacji. Łaciński wyraz dedicatio wskazuje na akt...więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej