dzisiaj jest: niedziela, 26.10.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 12/2010 » Porady »

Zaliczka i zadatek

autor: Justyna Koper

 

Czytelnicy proszą o wyjaśnienie pojęcia zaliczki oraz zadatku. Przy okazji wyjaśniam też kwestie związane z zawieraniem umów przedwstępnych.

Najczęściej przed zawarciem ostatecznej umowy cywilno-prawnej nabycia nieruchomości zawiera się umowę przedwstępną. W umowie przedwstępnej strony, które ją zawierają, zobowiązują się do tego, że w określonym czasie dojdzie do zawarcia umowy ostatecznej. Dlatego umowa przedwstępna musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umowy, takie jak oznaczenie stron umowy, opis przedmiotu umowy, cenę, dokładny termin zawarcia umowy ostatecznej i określenie kwoty zaliczki lub zadatku. Przed podpisaniem umowy należy zwrócić szczególną uwagę na dokładnie sprawdzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Najważniejszy jest tutaj akt własności (np. akt notarialny), aktualna księga wieczysta lub przydział mieszkania, jeżeli jest to spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Umowę przedwstępną najlepiej zawrzeć w formie aktu notarialnego, gdyż daje to większą gwarancję kupującemu, że złożone oświadczenie woli sprzedającego, dotyczące sprzedaży nieruchomości, zostanie zrealizowane zgodnie z tym zobowiązaniem. Jednak zwykła forma pisemna jest bardziej powszechna. Sprzedawca może wycofać się z umowy, ale musi zapłacić umówioną kwotę zaliczki lub zadatku.

Sprzedawca zwraca kupującemu zaliczkę, jeżeli z winy kupującego nie doszło do zawarcia umowy głównej, na przykład z powodu nieuzyskania kredytu. Sprzedawca również zwraca zaliczkę wtedy, gdy to z jego winy transakcja nie doszła do skutku. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu.

Natomiast zadatek kupujący traci w całości, gdy z jego winy nie doszło do zawarcia umowy. Gdy sprzedawca chce wycofać się z umowy, musi zapłacić zadatek w podwójnej wysokości.

Zaliczkę lub zadatek określa się najczęściej w wysokości 10  proc. wartości transakcji.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, to zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą domagać się swoich praw przed sądem. Przede wszystkim mogą dochodzić strat spowodowanych niedotrzymaniem umowy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

 

 

 

poprzedni   |   następny wróć
 • Nauka samokontroli
 • Dlaczego dzieciom potrzebna jest samokontrola? Czy jest ona tym samym co „siła woli”? Czy polega ona na tłumieniu uczuć i powstrzymaniu się od czegoś? 

  więcej »
 • Jak odmówić swojemu nastolatkowi
 • Gdy widzimy, że nasze dziecko chce zrobić coś szkodliwego, jest oczywiste, że mu tego zakazujemy. Młodsze dzieci, choć z oporami, zakazy z reguły przyjmują. Problem przychodzi z czasem, bo zupełnie inaczej ma się sprawa z nastolatkami. 

  więcej »
 • Przemówić do serca chłopca
 • To, że chłopcy i dziewczynki się różnią, jest sprawą oczywistą. Czy istnieją jednak specyficzne metody dyscyplinowania chłopców, odmienne od metod stosowanych w przypadku dziewczynek? 

  więcej »
 • Jak ukazać córce piękno kobiecości?
 •  Podział na dwie płcie w oczywisty sposób wpływa na całe nasze życie. Problem polega na tym, jak ukazać te różnice w sposób niewartościujący? Jak uniknąć skrajności przekazu, że bycie dziewczynką jest gorsze lub w wersji feministycznej – lepsze od bycia chłopcem?

  więcej »
 • Z myślą o przyszłości naszego dziecka
 • Język obcy, balet, klub piłki nożnej, kółko teatralne, chór, siatkówka, drugi język... Jaki wybrać „klucz” doboru zajęć dla dziecka, by najlepiej zaowocowało to w jego dorosłości? 

  więcej »
 • Pierwsza pomoc w kryzysie małżeńskim
 •  Wiecie, że w waszym małżeństwie źle się dzieje. Chcecie podjąć terapię, jednak do naprawdę pomocnych terapeutów są długie kolejki. A na dziś każdy moment bycia razem to cierpienie i agresja. Co możecie zrobić, by przetrwać kryzys?

  więcej »
 • Pułapka macierzyństwa
 •  Świeżo upieczone mamy w niesprzyjających okolicznościach mogą wpaść w niebezpieczną pułapkę toksycznego skoncentrowania się na dziecku. Prowokacyjnie nazwałam to „pułapką macierzyństwa”, ale problem może stać się naprawdę poważny.

  więcej »
 • Prawdziwa kobiecość
 • Gdy nasze córki wkraczają w okres dojrzewania, wielu rodziców odczuwa niepokój. Czy w obliczu promocji hedonistycznego, a zarazem prowadzącego do wielkich zranień stylu życia, uda nam się je wychować na osoby szczęśliwe? 

  więcej »
 • Dzieciństwo - czas beztroski?
 • Wychowanie bezstresowe ma złą renomę. Grozi nam jednak popadanie w drugą skrajność – traktowanie dzieci jak małych dorosłych, którzy po prostu mają sobie sami z wszystkim radzić.  

  więcej »
 • Gdy dziecko kradnie
 •  Wychowujemy dziecko, ucząc je rozeznania dobra i zła. Zna dziesięć przykazań i chce być dobrym człowiekiem, jednak pewnego dnia przyłapujemy je na kradzieży. Co robić?

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej