dzisiaj jest: piątek, 28.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 45/2007 » Porady » Prawo »

Świadczenia przedemerytalne

autor: Justyna Koper
Tematyka związana z uzyskiwaniem świadczeń przedemerytalnych jest często przedmiotem zainteresowania czytelników.

Kto może uzyskać świadczenie przedemerytalne?

– Na podstawie ustawy o oświadczeniach przedemerytalnych można wyodrębnić cztery grupy osób uprawnionych. Należą do nich osoby zwolnione z zakładów pracy wskutek likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, a także z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ponadto uprawnieni do świadczeń przedemerytalnych są przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość, pracownicy produkujący azbest oraz osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne?
– Przede wszystkim wnioskodawca musi posiadać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Uzyskanie takiego statusu nie jest możliwe w przypadku posiadania uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Czy osoba pobierająca rentę rodzinną może uzyskać świadczenie przedemerytalne?
– Teoretycznie jest taka możliwość, gdyż osoba pobierająca rentę rodzinną może uzyskać status bezrobotnego. Jednak w praktyce ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której możliwe byłoby uzyskanie jednocześnie renty rodzinnej i świadczenia przedemerytalnego.

Kiedy osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, mogą starać się o świadczenie przedemerytalne?
– Osoby, które przez co najmniej 5 lat pobierały nieprzerwanie rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie utraciły do niej prawo, mogą ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Uzyskanie tego świadczenia jest możliwe, gdy osoby te spełniają określone ustawowo warunki między innymi takie jak: wiek, wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Jakie jest obecnie kryterium wieku dla osób starających się o świadczenie przedemerytalne?
– Osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może otrzymać świadczenie przedemerytalne, jeżeli do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna. Ponadto kobieta musi udokumentować, że osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat, a mężczyzna – 25 lat.
poprzedni   |   następny wróć
 • Wychowanie chrześcijańskie w XXI wieku
 •  Jak wychowywać dzieci w dzisiejszych czasach, w dobie relatywizmu? Na czym polega wychowanie chrześcijańskie i jakie są jego zalety? Czy decydując się na taki system wychowania, nie zamykamy dzieci na różnorodność świata?

  więcej »
 • Ciekawość, pierwszy stopień do... sukcesu
 • Dzieci mają wiele wspólnego z naukowcami. Zadają ważne i czasem dziwne pytania. Uwielbiają zagadki i eksperymentowanie. A do tego mają niesamowite narzędzie, za pomocą którego mogą znaleźć wiedzę na każdy temat – internet. Czy wyrośnie nam pokolenie geniuszy? 

  więcej »
 • Gniew w małżeństwie
 •  Czy dobre małżeństwo nigdy się nie kłóci? Czy odczuwanie gniewu jest złe? Czy gniew prowadzi do przemocy?

  więcej »
 • Nowoczesny patriotyzm
 •  Czy patriotyzm, tak jak go intuicyjnie rozumiemy – jako dumę z bycia Polakiem, z naszej historii, dokonań polskich naukowców, artystów, drużyn sportowych czy wieszanie flagi na święta narodowe i śpiewanie hymnu – to relikt przeszłości i ksenofobia? Czy potrzebny nam dziś nowy model patriotyzmu?

  więcej »
 • Z nastolatkiem o czystości seksualnej
 • Czy żyjemy w czasach, w których normą jest uprawianie seksu przez nastolatków? Czy mamy wpływ na decyzje naszych dzieci podejmowane w tym zakresie? Czy zakazy to dobre rozwiązanie? 

  więcej »
 • Nauka samokontroli
 • Dlaczego dzieciom potrzebna jest samokontrola? Czy jest ona tym samym co „siła woli”? Czy polega ona na tłumieniu uczuć i powstrzymaniu się od czegoś? 

  więcej »
 • Jak odmówić swojemu nastolatkowi
 • Gdy widzimy, że nasze dziecko chce zrobić coś szkodliwego, jest oczywiste, że mu tego zakazujemy. Młodsze dzieci, choć z oporami, zakazy z reguły przyjmują. Problem przychodzi z czasem, bo zupełnie inaczej ma się sprawa z nastolatkami. 

  więcej »
 • Przemówić do serca chłopca
 • To, że chłopcy i dziewczynki się różnią, jest sprawą oczywistą. Czy istnieją jednak specyficzne metody dyscyplinowania chłopców, odmienne od metod stosowanych w przypadku dziewczynek? 

  więcej »
 • Jak ukazać córce piękno kobiecości?
 •  Podział na dwie płcie w oczywisty sposób wpływa na całe nasze życie. Problem polega na tym, jak ukazać te różnice w sposób niewartościujący? Jak uniknąć skrajności przekazu, że bycie dziewczynką jest gorsze lub w wersji feministycznej – lepsze od bycia chłopcem?

  więcej »
 • Z myślą o przyszłości naszego dziecka
 • Język obcy, balet, klub piłki nożnej, kółko teatralne, chór, siatkówka, drugi język... Jaki wybrać „klucz” doboru zajęć dla dziecka, by najlepiej zaowocowało to w jego dorosłości? 

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej