dzisiaj jest: wtorek, 25.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 50/2006 » Porady » Prawo »

Pracownicy niepełnosprawni

autor: Justyna Koper
Status osób niepełnosprawnych jest taki sam jak innych pracowników. W rozumieniu przepisów prawa pracy osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane przez wszystkich pracodawców.

Jednakże oprócz przepisów kodeksu pracy dla niepełnosprawnych mają zastosowanie również przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Te szczególne przepisy przewidują, że norma pracy niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, a pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą być zatrudniani dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 dni tygodniowo. Do czasu pracy wlicza się przerwę na gimnastykę w wymiarze 15 minut dziennie.

Ponadto pracownikom, którzy zaliczeni zostali do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przysługuje też 21 dodatkowych dni wolnych w ciągu roku, przeznaczonych na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym. Niepełnosprawni nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Niektórzy pracodawcy, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, posiadają status zakładu pracy chronionej. W takich zakładach osoba niepełnosprawna może znaleźć ciekawą i często dobrze płatną pracę.

Zyski z zatrudniania osób niepełnosprawnych ma również zakład pracy chronionej, gdyż korzysta z ulg podatkowych, dofinansowania stanowisk pracy oraz korzystnego kredytu.

Każdy zakład pracy chronionej ma obowiązek tworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem zgromadzonych na nim środków na pomoc osobom niepełnosprawnym. Z funduszu tego mają prawo korzystać zatrudnione w tym zakładzie osoby niepełnosprawne oraz emeryci i renciści, z którymi ustało zatrudnienie, a także niepełnosprawni pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz niepełnosprawni uczniowie pobierający praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie.

Ponadto tworzone są fundusze rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, służące do finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy – prawo budżetowe i działa w oparciu o ustawę o rachunkowości. Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników, obowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na ten fundusz.

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, w postaci ulg podatkowych i niższej składki ZUS, mają także zakłady, które nie są zakładami pracy chronionej, a zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Z przepisów ustaw wynika więc, że uprawnienia osób niepełnosprawnych są znaczne. Inna sprawa, jak te przepisy są realizowane i czy pracodawcy wypełniają swoje obowiązki względem pracowników.
poprzedni   |   następny wróć
 • Ciekawość, pierwszy stopień do... sukcesu
 • Dzieci mają wiele wspólnego z naukowcami. Zadają ważne i czasem dziwne pytania. Uwielbiają zagadki i eksperymentowanie. A do tego mają niesamowite narzędzie, za pomocą którego mogą znaleźć wiedzę na każdy temat – internet. Czy wyrośnie nam pokolenie geniuszy? 

  więcej »
 • Gniew w małżeństwie
 •  Czy dobre małżeństwo nigdy się nie kłóci? Czy odczuwanie gniewu jest złe? Czy gniew prowadzi do przemocy?

  więcej »
 • Nowoczesny patriotyzm
 •  Czy patriotyzm, tak jak go intuicyjnie rozumiemy – jako dumę z bycia Polakiem, z naszej historii, dokonań polskich naukowców, artystów, drużyn sportowych czy wieszanie flagi na święta narodowe i śpiewanie hymnu – to relikt przeszłości i ksenofobia? Czy potrzebny nam dziś nowy model patriotyzmu?

  więcej »
 • Z nastolatkiem o czystości seksualnej
 • Czy żyjemy w czasach, w których normą jest uprawianie seksu przez nastolatków? Czy mamy wpływ na decyzje naszych dzieci podejmowane w tym zakresie? Czy zakazy to dobre rozwiązanie? 

  więcej »
 • Nauka samokontroli
 • Dlaczego dzieciom potrzebna jest samokontrola? Czy jest ona tym samym co „siła woli”? Czy polega ona na tłumieniu uczuć i powstrzymaniu się od czegoś? 

  więcej »
 • Jak odmówić swojemu nastolatkowi
 • Gdy widzimy, że nasze dziecko chce zrobić coś szkodliwego, jest oczywiste, że mu tego zakazujemy. Młodsze dzieci, choć z oporami, zakazy z reguły przyjmują. Problem przychodzi z czasem, bo zupełnie inaczej ma się sprawa z nastolatkami. 

  więcej »
 • Przemówić do serca chłopca
 • To, że chłopcy i dziewczynki się różnią, jest sprawą oczywistą. Czy istnieją jednak specyficzne metody dyscyplinowania chłopców, odmienne od metod stosowanych w przypadku dziewczynek? 

  więcej »
 • Jak ukazać córce piękno kobiecości?
 •  Podział na dwie płcie w oczywisty sposób wpływa na całe nasze życie. Problem polega na tym, jak ukazać te różnice w sposób niewartościujący? Jak uniknąć skrajności przekazu, że bycie dziewczynką jest gorsze lub w wersji feministycznej – lepsze od bycia chłopcem?

  więcej »
 • Z myślą o przyszłości naszego dziecka
 • Język obcy, balet, klub piłki nożnej, kółko teatralne, chór, siatkówka, drugi język... Jaki wybrać „klucz” doboru zajęć dla dziecka, by najlepiej zaowocowało to w jego dorosłości? 

  więcej »
 • Pierwsza pomoc w kryzysie małżeńskim
 •  Wiecie, że w waszym małżeństwie źle się dzieje. Chcecie podjąć terapię, jednak do naprawdę pomocnych terapeutów są długie kolejki. A na dziś każdy moment bycia razem to cierpienie i agresja. Co możecie zrobić, by przetrwać kryzys?

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej