dzisiaj jest: sobota, 20.09.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 50/2006 » Porady » Prawo »

Pracownicy niepełnosprawni

autor: Justyna Koper
Status osób niepełnosprawnych jest taki sam jak innych pracowników. W rozumieniu przepisów prawa pracy osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane przez wszystkich pracodawców.

Jednakże oprócz przepisów kodeksu pracy dla niepełnosprawnych mają zastosowanie również przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Te szczególne przepisy przewidują, że norma pracy niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień, a pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą być zatrudniani dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 dni tygodniowo. Do czasu pracy wlicza się przerwę na gimnastykę w wymiarze 15 minut dziennie.

Ponadto pracownikom, którzy zaliczeni zostali do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przysługuje też 21 dodatkowych dni wolnych w ciągu roku, przeznaczonych na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym. Niepełnosprawni nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Niektórzy pracodawcy, jeżeli spełniają warunki określone w ustawie o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, posiadają status zakładu pracy chronionej. W takich zakładach osoba niepełnosprawna może znaleźć ciekawą i często dobrze płatną pracę.

Zyski z zatrudniania osób niepełnosprawnych ma również zakład pracy chronionej, gdyż korzysta z ulg podatkowych, dofinansowania stanowisk pracy oraz korzystnego kredytu.

Każdy zakład pracy chronionej ma obowiązek tworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem zgromadzonych na nim środków na pomoc osobom niepełnosprawnym. Z funduszu tego mają prawo korzystać zatrudnione w tym zakładzie osoby niepełnosprawne oraz emeryci i renciści, z którymi ustało zatrudnienie, a także niepełnosprawni pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz niepełnosprawni uczniowie pobierający praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie.

Ponadto tworzone są fundusze rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, służące do finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy – prawo budżetowe i działa w oparciu o ustawę o rachunkowości. Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników, obowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na ten fundusz.

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, w postaci ulg podatkowych i niższej składki ZUS, mają także zakłady, które nie są zakładami pracy chronionej, a zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Z przepisów ustaw wynika więc, że uprawnienia osób niepełnosprawnych są znaczne. Inna sprawa, jak te przepisy są realizowane i czy pracodawcy wypełniają swoje obowiązki względem pracowników.
poprzedni   |   następny wróć
 • Pierwsza pomoc w kryzysie małżeńskim
 •  Wiecie, że w waszym małżeństwie źle się dzieje. Chcecie podjąć terapię, jednak do naprawdę pomocnych terapeutów są długie kolejki. A na dziś każdy moment bycia razem to cierpienie i agresja. Co możecie zrobić, by przetrwać kryzys?

  więcej »
 • Pułapka macierzyństwa
 •  Świeżo upieczone mamy w niesprzyjających okolicznościach mogą wpaść w niebezpieczną pułapkę toksycznego skoncentrowania się na dziecku. Prowokacyjnie nazwałam to „pułapką macierzyństwa”, ale problem może stać się naprawdę poważny.

  więcej »
 • Prawdziwa kobiecość
 • Gdy nasze córki wkraczają w okres dojrzewania, wielu rodziców odczuwa niepokój. Czy w obliczu promocji hedonistycznego, a zarazem prowadzącego do wielkich zranień stylu życia, uda nam się je wychować na osoby szczęśliwe? 

  więcej »
 • Dzieciństwo - czas beztroski?
 • Wychowanie bezstresowe ma złą renomę. Grozi nam jednak popadanie w drugą skrajność – traktowanie dzieci jak małych dorosłych, którzy po prostu mają sobie sami z wszystkim radzić.  

  więcej »
 • Gdy dziecko kradnie
 •  Wychowujemy dziecko, ucząc je rozeznania dobra i zła. Zna dziesięć przykazań i chce być dobrym człowiekiem, jednak pewnego dnia przyłapujemy je na kradzieży. Co robić?

  więcej »
 • Z matki na dziecko
 •  Jak oceniają specjaliści, już niedługo główną przyczyną przewlekłego zapalenia wątroby u dzieci będzie zakażenie wirusem WZW typu C. Może on przenosić się także z organizmu matki na jej nienarodzone jeszcze dziecko. Jesienią ruszy pilotażowy program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV.

  więcej »
 • Bez recepty
 •  Nie czytamy ulotek, przekraczamy dawki, nie patrzymy na termin ważności. To tylko niektóre z grzechów, jakie popełniamy podczas terapii lekami dostępnymi bez recepty. Nie pamiętamy, że można je stosować tylko doraźnie, w odpowiednim czasie, w konkretnej sytuacji i w odpowiedniej ilości.

  więcej »
 • Sposób na dobre nawyki
 •  Niektórym osobom różne rzeczy przychodzą z łatwością, nawet się nad tym nie zastanawiają, po prostu robią coś świetnie. Czy to kwestia talentu, specjalnych zdolności, wieloletniej praktyki?

  więcej »
 • Dlaczego tata ma być tatą?
 •  Współczesne trendy wychowawcze zmierzają w kierunku wychowywania chłopców na dobre dziewczynki i uczenia ojców kobiecego stylu rodzicielstwa. Zatem jak w rodzinie odnaleźć miejsce na męskość chłopców?

  więcej »
 • Jak nie dać się rutynie w małżeństwie
 •  Zadziwiająco wiele osób wstępujących w związek małżeński nie zdaje sobie sprawy z dwóch rzeczy: po pierwsze, że stan zakochania i idealizacji drugiej osoby mija, po drugiej, że na prawdziwą, trwałą miłość trzeba pracować. Po kilku latach odkrywają, że tkwią w nudnym, rutynowym związku.

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej