dzisiaj jest: piątek, 19.09.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 38/2004 » Porady » Prawo »

Bezpieczeństwo w szkole

autor: Justyna Koper
U progu nowego roku szkolnego warto przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące w nowoczesnej, bezpiecznej szkole. Przede wszystkim nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi uczniami.


Do podstawowych obowiązków administracji szkoły należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie pobytu w szkole i zajęć pozaszkolnych oraz czuwanie nad małoletnimi uczniami, aby nie wyrządzili szkody innym.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, szkoła jest zobowiązana zastosować zależnie od okoliczności takie środki organizacyjne i nadzorcze, które mogłyby najskuteczniej chronić zdrowie uczniów oraz ich bezpieczeństwo w szkole.
Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone na skutek winy nauczycieli i wychowawców przez małoletnich uczniów, pozostających pod ich nadzorem w szkołach, przedszkolach, zakładach poprawczych, domach dziecka, młodzieżowych domach kultury i innych podobnych zakładach.
Odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców wynika także z Karty Nauczyciela.
Dotyczy ona zarówno pokrycia szkody doznanej przez małoletniego ucznia zarówno w czasie zajęć szkolnych (lekcji, ćwiczeń wf., zajęć w świetlicy, przerw międzylekcyjnych itp.), jak i w czasie zajęć pozaszkolnych (wycieczki, obozy), a także szkody wyrządzonej przez małoletniego ucznia osobom trzecim na skutek braku należytego nadzoru.
Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wtedy, gdy nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać winę w nadzorze.
Ponadto nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać innego rodzaju winę, na przykład, jeżeli źle zorganizował lekcje wf., lub przerwy międzylekcyjne, albo nie usunął źródła niebezpieczeństwa w postaci oszklonych drzwi, bądź tolerował wniesienie na teren szkoły niebezpiecznych materiałów grożących zdrowiu lub życiu innych osób.
Poszkodowany może powołać się na domniemanie winy w nadzorze nauczyciela, gdy szkoda wyrządzona została przez małoletniego do lat 13. Natomiast, gdy szkodę spowodował małoletni powyżej 13 roku życia, wówczas poszkodowany musi udowodnić winę nauczyciela w nadzorze.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma miejsce także, jeżeli małoletni uczeń sam doznał szkody na skutek wypadku zawinionego przez nauczyciela, na przykład w czasie ćwiczeń na wadliwych przyrządach gimnastycznych.
Niestety, prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w tak dużej zbiorowości jak szkoła jest spore. Dlatego ważne jest zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
poprzedni   |   następny wróć
 • Pierwsza pomoc w kryzysie małżeńskim
 •  Wiecie, że w waszym małżeństwie źle się dzieje. Chcecie podjąć terapię, jednak do naprawdę pomocnych terapeutów są długie kolejki. A na dziś każdy moment bycia razem to cierpienie i agresja. Co możecie zrobić, by przetrwać kryzys?

  więcej »
 • Pułapka macierzyństwa
 •  Świeżo upieczone mamy w niesprzyjających okolicznościach mogą wpaść w niebezpieczną pułapkę toksycznego skoncentrowania się na dziecku. Prowokacyjnie nazwałam to „pułapką macierzyństwa”, ale problem może stać się naprawdę poważny.

  więcej »
 • Prawdziwa kobiecość
 • Gdy nasze córki wkraczają w okres dojrzewania, wielu rodziców odczuwa niepokój. Czy w obliczu promocji hedonistycznego, a zarazem prowadzącego do wielkich zranień stylu życia, uda nam się je wychować na osoby szczęśliwe? 

  więcej »
 • Dzieciństwo - czas beztroski?
 • Wychowanie bezstresowe ma złą renomę. Grozi nam jednak popadanie w drugą skrajność – traktowanie dzieci jak małych dorosłych, którzy po prostu mają sobie sami z wszystkim radzić.  

  więcej »
 • Gdy dziecko kradnie
 •  Wychowujemy dziecko, ucząc je rozeznania dobra i zła. Zna dziesięć przykazań i chce być dobrym człowiekiem, jednak pewnego dnia przyłapujemy je na kradzieży. Co robić?

  więcej »
 • Z matki na dziecko
 •  Jak oceniają specjaliści, już niedługo główną przyczyną przewlekłego zapalenia wątroby u dzieci będzie zakażenie wirusem WZW typu C. Może on przenosić się także z organizmu matki na jej nienarodzone jeszcze dziecko. Jesienią ruszy pilotażowy program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV.

  więcej »
 • Bez recepty
 •  Nie czytamy ulotek, przekraczamy dawki, nie patrzymy na termin ważności. To tylko niektóre z grzechów, jakie popełniamy podczas terapii lekami dostępnymi bez recepty. Nie pamiętamy, że można je stosować tylko doraźnie, w odpowiednim czasie, w konkretnej sytuacji i w odpowiedniej ilości.

  więcej »
 • Sposób na dobre nawyki
 •  Niektórym osobom różne rzeczy przychodzą z łatwością, nawet się nad tym nie zastanawiają, po prostu robią coś świetnie. Czy to kwestia talentu, specjalnych zdolności, wieloletniej praktyki?

  więcej »
 • Dlaczego tata ma być tatą?
 •  Współczesne trendy wychowawcze zmierzają w kierunku wychowywania chłopców na dobre dziewczynki i uczenia ojców kobiecego stylu rodzicielstwa. Zatem jak w rodzinie odnaleźć miejsce na męskość chłopców?

  więcej »
 • Jak nie dać się rutynie w małżeństwie
 •  Zadziwiająco wiele osób wstępujących w związek małżeński nie zdaje sobie sprawy z dwóch rzeczy: po pierwsze, że stan zakochania i idealizacji drugiej osoby mija, po drugiej, że na prawdziwą, trwałą miłość trzeba pracować. Po kilku latach odkrywają, że tkwią w nudnym, rutynowym związku.

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej