dzisiaj jest: czwartek, 23.10.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 38/2004 » Porady » Prawo »

Bezpieczeństwo w szkole

autor: Justyna Koper
U progu nowego roku szkolnego warto przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące w nowoczesnej, bezpiecznej szkole. Przede wszystkim nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi uczniami.


Do podstawowych obowiązków administracji szkoły należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie pobytu w szkole i zajęć pozaszkolnych oraz czuwanie nad małoletnimi uczniami, aby nie wyrządzili szkody innym.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, szkoła jest zobowiązana zastosować zależnie od okoliczności takie środki organizacyjne i nadzorcze, które mogłyby najskuteczniej chronić zdrowie uczniów oraz ich bezpieczeństwo w szkole.
Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone na skutek winy nauczycieli i wychowawców przez małoletnich uczniów, pozostających pod ich nadzorem w szkołach, przedszkolach, zakładach poprawczych, domach dziecka, młodzieżowych domach kultury i innych podobnych zakładach.
Odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców wynika także z Karty Nauczyciela.
Dotyczy ona zarówno pokrycia szkody doznanej przez małoletniego ucznia zarówno w czasie zajęć szkolnych (lekcji, ćwiczeń wf., zajęć w świetlicy, przerw międzylekcyjnych itp.), jak i w czasie zajęć pozaszkolnych (wycieczki, obozy), a także szkody wyrządzonej przez małoletniego ucznia osobom trzecim na skutek braku należytego nadzoru.
Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wtedy, gdy nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać winę w nadzorze.
Ponadto nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać innego rodzaju winę, na przykład, jeżeli źle zorganizował lekcje wf., lub przerwy międzylekcyjne, albo nie usunął źródła niebezpieczeństwa w postaci oszklonych drzwi, bądź tolerował wniesienie na teren szkoły niebezpiecznych materiałów grożących zdrowiu lub życiu innych osób.
Poszkodowany może powołać się na domniemanie winy w nadzorze nauczyciela, gdy szkoda wyrządzona została przez małoletniego do lat 13. Natomiast, gdy szkodę spowodował małoletni powyżej 13 roku życia, wówczas poszkodowany musi udowodnić winę nauczyciela w nadzorze.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma miejsce także, jeżeli małoletni uczeń sam doznał szkody na skutek wypadku zawinionego przez nauczyciela, na przykład w czasie ćwiczeń na wadliwych przyrządach gimnastycznych.
Niestety, prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w tak dużej zbiorowości jak szkoła jest spore. Dlatego ważne jest zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
poprzedni   |   następny wróć
 • Nauka samokontroli
 • Dlaczego dzieciom potrzebna jest samokontrola? Czy jest ona tym samym co „siła woli”? Czy polega ona na tłumieniu uczuć i powstrzymaniu się od czegoś? 

  więcej »
 • Jak odmówić swojemu nastolatkowi
 • Gdy widzimy, że nasze dziecko chce zrobić coś szkodliwego, jest oczywiste, że mu tego zakazujemy. Młodsze dzieci, choć z oporami, zakazy z reguły przyjmują. Problem przychodzi z czasem, bo zupełnie inaczej ma się sprawa z nastolatkami. 

  więcej »
 • Przemówić do serca chłopca
 • To, że chłopcy i dziewczynki się różnią, jest sprawą oczywistą. Czy istnieją jednak specyficzne metody dyscyplinowania chłopców, odmienne od metod stosowanych w przypadku dziewczynek? 

  więcej »
 • Jak ukazać córce piękno kobiecości?
 •  Podział na dwie płcie w oczywisty sposób wpływa na całe nasze życie. Problem polega na tym, jak ukazać te różnice w sposób niewartościujący? Jak uniknąć skrajności przekazu, że bycie dziewczynką jest gorsze lub w wersji feministycznej – lepsze od bycia chłopcem?

  więcej »
 • Z myślą o przyszłości naszego dziecka
 • Język obcy, balet, klub piłki nożnej, kółko teatralne, chór, siatkówka, drugi język... Jaki wybrać „klucz” doboru zajęć dla dziecka, by najlepiej zaowocowało to w jego dorosłości? 

  więcej »
 • Pierwsza pomoc w kryzysie małżeńskim
 •  Wiecie, że w waszym małżeństwie źle się dzieje. Chcecie podjąć terapię, jednak do naprawdę pomocnych terapeutów są długie kolejki. A na dziś każdy moment bycia razem to cierpienie i agresja. Co możecie zrobić, by przetrwać kryzys?

  więcej »
 • Pułapka macierzyństwa
 •  Świeżo upieczone mamy w niesprzyjających okolicznościach mogą wpaść w niebezpieczną pułapkę toksycznego skoncentrowania się na dziecku. Prowokacyjnie nazwałam to „pułapką macierzyństwa”, ale problem może stać się naprawdę poważny.

  więcej »
 • Prawdziwa kobiecość
 • Gdy nasze córki wkraczają w okres dojrzewania, wielu rodziców odczuwa niepokój. Czy w obliczu promocji hedonistycznego, a zarazem prowadzącego do wielkich zranień stylu życia, uda nam się je wychować na osoby szczęśliwe? 

  więcej »
 • Dzieciństwo - czas beztroski?
 • Wychowanie bezstresowe ma złą renomę. Grozi nam jednak popadanie w drugą skrajność – traktowanie dzieci jak małych dorosłych, którzy po prostu mają sobie sami z wszystkim radzić.  

  więcej »
 • Gdy dziecko kradnie
 •  Wychowujemy dziecko, ucząc je rozeznania dobra i zła. Zna dziesięć przykazań i chce być dobrym człowiekiem, jednak pewnego dnia przyłapujemy je na kradzieży. Co robić?

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej