dzisiaj jest: piątek, 28.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 42/2003 » Kościół »

Przekazać dzieciom skarb wiary

autor: Ks. Jacek Stępczak
Kto dzisiaj mówi dzieciom o Bogu? Czy jest to zadanie wyłącznie dla katechetów i księży? Jak rodzice mogą podołać coraz trudniejszemu zadaniu przekazania wiary swoim dzieciom?


Na postawione pytania odpowiedź nie jest łatwa. Rodzice stoją przed niebezpieczną pokusą powierzenia przekazywania wiary wyłącznie "ludziom Kościoła" (księżom, katechetom, siostrom zakonnym) zapominając, że to oni sami są głównymi wychowawcami swoich dzieci.

Być ojcem, być matką


Kościół wielokrotnie przypominał zadania, jakie stoją przed katolickimi rodzicami. Nie chodzi bowiem o to, by stawać się tylko "finansowym ojcem" albo "tkliwą matką". Ojcostwo i macierzyństwo zobowiązuje do wspólnego wypełnienia pięknego zadania całościowego wychowania potomstwa.
Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej poświęconej rodzinie "Familiaris consortio" zauważył, że "jedną z cech kontekstu kulturowego, w jakim żyjemy, jest skłonność wielu rodziców do wyrzekania się właściwej sobie roli, by przyjąć postawę bycia zwykłymi przyjaciółmi dzieci, powstrzymując się od napomnień i strofowania ich. (...) Wychowanie dzieci jest świętym obowiązkiem i solidarnym zadaniem rodziców, tak ojca jak i matki".
Ale jak podołać tym wyzwaniom w czasach galopującej sekularyzacji? Co można robić? Jak zaradzić coraz większym atakom złego?

Modlitwa


Niewątpliwie pomocą dla chrześcijanina jest modlitwa. Codzienna modlitwa całej rodziny jest z pewnością momentem bardzo ważnym. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o tak zwane odklepywanie pacierza. Modlitwa ma większy sens wtedy, gdy podczas domowej liturgii ma miejsce wzajemne przebaczenie - zarówno między małżonkami, jak pomiędzy rodzeństwem oraz rodzicami i dziećmi. Chwila zatrzymania przed Bogiem umacnia więzy rodzinne, a wspólne dziękowanie za miniony dzień i błogosławienie dzieci (przez ojca rodziny) pomaga w kochaniu Boga jako dawcy wszelkiego życia. Taka prawdziwa modlitwa ma niezastąpioną rolę w procesie przekazywania wiary dzieciom.
Czy jednak tego typu modlitwa ma miejsce w zagonionym dzisiejszym świecie? Czy istnieją rodziny starające się tworzyć autentyczny Kościół domowy?

Wspólnota pomocą


Choć z pozoru można by ulec przekonaniu, iż współcześnie mało kto się modli, a tym bardziej (poza rodzinami z małymi dziećmi) nie ma rodzin przekazujących wiarę dzieciom, rzeczywistość jest nieco inna. W Kościele istnieje wiele ruchów, wspólnot czy duszpasterstw, które mobilizują do odnowionego duchem Ewangelii stylu życia.
Jedną z takich rzeczywistości jest Droga Neokatechumenalna. Zaprasza ona nie tylko do życia w większej zażyłości ze Słowem Bożym celebrowanym w małych wspólnotach przy parafiach, ale przede wszystkim - jako owoc spotkania z żywym Chrystusem - wzywa wszystkich do nawrócenia.
Dla rodziców (we wspólnotach są osoby samotne oraz rodziny) oznacza to, że są oni zaproszeni do wzięcia pełnej odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci, do odpowiedzialnego wypełnienia małżeńskich i rodzicielskich zadań, do których zobowiązali się poprzez sakrament małżeństwa.

Konwiwencja


Dla osób zaangażowanych w formację proponowaną przez Drogę Neokatechumenalną istotnym momentem jest tak zwana "konwiwencja początku roku" (czterodniowe rekolekcje na początku roku katechetycznego).
W tym roku - dla odpowiedzialnych ze wspólnot neokatechumenalnych z terenu Archidiecezji Poznańskiej, Gnieźnieńskiej, Wrocławskiej oraz z Piły (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska) - spotkanie formacyjne miało miejsce 2-5 października w Mosinie oraz 9-12 października w Wałczu. W każdej konwiwencji brało udział ponad czterysta osób, które pochylały się nad tematem "Przekazywanie wiary dzieciom".
Uczestnicy celebrowali jutrznię (poranną modlitwę Kościoła), wzięli udział w nabożeństwie pokutnym (z możliwością spowiedzi świętej), dzielili się w grupach swoim doświadczeniem przekazywania wiary przez rodzinę, wysłuchali katechez przybliżających nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Kulminacyjnym punktem spotkania była niedzielna Eucharystia.
Głęboko w pamięci wszystkich zapadł krótki film ukazujący niedzielną modlitwę hiszpańskiej wielodzietnej rodziny. Jej przykład rozpalił serca wielu rodziców do wspólnego wielbienia Boga w ich rodzinach.
poprzedni   |   następny wróć
 • Szczegółowe nadania odpustowe
 • Ogólne formuły nadania odpustów są uzupełnione szczegółowymi nadaniami, są one związane z poszczególnymi modlitwami i pobożnymi czynami. Szczegółowe nadania odpustowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy, które niosą wraz z sobą określone odpusty, tzn. odpust zupełny, cząstkowy, a w niektórych tylko okolicznościach zupełny bądź jedynie cząstkowy. Wśród modlitw i czynności...więcej »
 • Ogólne nadania odpustowe
 • Ogólną formułę udzielania odpustów, zgodnie z treścią dokumentu Pawła VI zatytułowanego "Enchiridion indulgentiarum", należy rozpatrzyć w czterech odrębnych aspektach albo tzw. nadaniach. Dokument ten wyraźnie stwierdza, że odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje swoją myśl z pokorną ufnością...więcej »
 • Papież do bicia
 • Przed miesiącem świat obiegła wiadomość o sensacyjnym odkryciu dokumentu, który dowodził, że Pius XII zabraniał zwracać uratowane podczas wojny żydowskie dzieci ich rodzinom. Dwa tygodnie później w archiwum znaleziono oryginał sensacyjnego dokumentu, który mówi całkiem co innego. Jan XXIII na zawsze pozostanie Dobrym Papieżem. Jan Paweł II już za życia zyskał sobie niemal powszechną...więcej »
 • Dziewice konsekrowane
 • Stan dziewic konsekrowanych znany jest w Kościele od pierwszych wieków. Dokumenty z II wieku wykazują, iż w gminach chrześcijańskich spotykano niewiasty - dziewice, które prowadziły głębsze życie duchowe poświęcone modlitwie, ascezie i dobrym uczynkom. Zamieszkiwały one razem lub osobno i pozostawały pod duchowym kierownictwem biskupów. Liczba dziewic poświęconych Bogu wzrastała,...więcej »
 • Prezbiterzy w Hiszpanii
 • Czy święta Teresa i święty Jan od Krzyża, reformatorzy Kościoła hiszpańskiego w XVI w., mają nam dzisiaj coś do powiedzenia? Czy zapoczątkowana przez nich reforma może być przykładem dla nas? Nad tymi i podobnymi zagadnieniami zastanawiało się przeszło dwustu prezbiterów Drogi Neokatechumenalnej podczas konwiwencji w Hiszpanii. W dniach od 21 do 28 stycznia odbyła się konwiwencja...więcej »
 • Reguły udzielania odpustów
 • Samo udzielanie odpustów dokonuje się według określonych zasad. Można wymienić dwa zasadnicze sposoby udzielania odpustów. Pierwszy to ogólna formuła, a drugi dotyczy szczegółowych nadań odpustowych. Ogólne formuły udzielania odpustów są zazwyczaj ściśle związane z codziennym życiem chrześcijanina. Osoby kompetentne, zajmujące określone miejsce w hierarchii Kościoła, jedynie...więcej »
 • Habit i zarządzanie
 • Zupełnie przypadkowo natknąłem się niedawno na stronę internetową klasztoru Cysterek w niemieckim St. Marienthal. To, co tam zobaczyłem, wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie. Opactwo dysponuje własną elektrownią wodną, tartakiem, pralnią, piekarnią, sklepem i klasztorną karczmą. Dziś takie świetnie funkcjonujące klasztorne "przedsiębiorstwa" nie są żadnym ewenementem. A to oznacza,...więcej »
 • Śpiewajmy Panu
 • W muzyce liturgicznej pewne elementy wynikają z podstaw teologicznych. I tak jak w architekturze sklepienia są zbudowane zgodnie z zasadami konstrukcji i stylu, tak części stałe Mszy św. również są ustalone według pewnego porządku. W architekturze nie można pewnych rzeczy robić bezkarnie, bo grozi to zawaleniem budowli. A w muzyce? Być może jest podobnie, tylko że katastrofa następuje...więcej »
 • Drewniana perełka
 • Leżąca w odległości ok.10 km od Gniezna wieś Sokolniki nie różni się niczym szczególnym od innych małych, wielkopolskich miejscowości. Warto jednak ją odwiedzić, bo znajduje się tam prawdziwa perełka polskiej architektury sakralnej - siedemnastowieczny drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Drewniana świątynia z zewnętrznym oszalowaniem jest jedną z dwudziestu...więcej »
 • Władza udzielania odpustów
 • Wczytując się w kan. 995 KPK dowiadujemy się, że odpustów może udzielać najwyższa władza kościelna oraz ci, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela Biskup Rzymski. Kan. 997 natomiast poucza, że odnośnie do udzielania i praktyki odpustów, należy zachować jeszcze inne przepisy, zawarte w specjalnych ustawach kościelnych. Z tych rozporządzeń szczegółowych dowiadujemy się...więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej