dzisiaj jest: środa, 26.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 47/2003 » Kościół » Prawo »

Znów na temat obowiązku uczestniczenia we Mszy św.

autor: ks. Benedykt Glinkowski
Już dwa razy, w numerze 41 z dnia 13.10.2002 r. i w numerze 3 z dnia 19.01.2003 r., pisałem na temat obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Podejmuję na nowo ten problem ze względu na zmiany jakie następują w tym względzie wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego, a więc od pierwszej niedzieli Adwentu, tzn. w tym roku od 30 listopada.
Najpierw chciałbym przypomnieć, że Kodeks prawa kanonicznego, a więc obowiązującego w całym Kościele katolickim, wylicza następujące dni obowiązkowego uczestnictwa we Mszy św.: wszystkie niedziele, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I), Objawienia Pańskiego (6 I), Św. Józefa (19 III), Wniebowstąpienia Pańskiego, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 VI), uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII), Wszystkich Świętych (1 XI), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII), Narodzenia Pańskiego (25 XII) – (por. kan. 1246 § 1 KPK).
Zaraz jednak należy dodać, że Konferencja Episkopatu może niektóre z dni świątecznych nakazanych znieść lub przenieść na niedzielę. Niezbędna jednak w takiej sytuacji jest aprobata Stolicy Apostolskiej (por. kan. 1246 § 2 KPK). Korzystając z takiej możliwości, po uprzednim porozumieniu w ramach Konferencji Episkopaty Polski, jej przewodniczący, Józef Kardynał Glemp, Arcybiskup Warszawski, zwrócił się 22 VIII 2001 roku do Stolicy Świętej z wnioskiem, by obchodzenie uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego było przypisane do następującej po nim siódmej niedzieli Wielkanocy, obchodzenie zaś uroczystości Św. Józefa (19 III), uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła (19 VI) oraz uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 XII), nie obowiązywało już w przyszłości jako świąt nakazanych.
W dniu 4 III 2003 roku Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, korzystając z uprawnień przyznanych jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, udzieliła potrzebnego pozwolenia.
Na mocy tej decyzji od pierwszej niedzieli Adwentu 2003 roku w naszym kraju obowiązują następujące dni nakazane: wszystkie niedziele, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I), Objawienia Pańskiego (6 I), Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII), Wszystkich Świętych (1 XI), Narodzenia Pańskiego (25 XII). W związku z tym, świadoma i dobrowolna nieobecność na Mszy św. w te dni jest grzechem ciężkim, a więc pozbawiającym możliwości przyjęcia Komunii św. bez uprzedniej spowiedzi św.
We wszystkie inne uroczystości i święta zachęca się wiernych do uczestnictwa we Mszy św., ale jeśli z tej zachęty nie skorzystają, niezależnie od tego z jakiego powodu, nie popełniają grzechu ciężkiego, a więc nie tracą możliwości przyjmowania Komunii św. przy najbliższej okazji.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że niemal wszystkie dni, w które istnieje obowiązek uczestniczenia we Mszy św., są wolne od pracy. Wyjątek stanowi uroczystości Objawienia Pańskiego – 6 stycznia. Święto Trzech Króli nie jest dniem wolnym od pracy, a jednocześnie nie zdjęto z nas obowiązku uczestniczenia we Mszy św., stąd też będzie wymagało to od każdego wierzącego pewnego wysiłku, by pogodzić pracę i modlitwę we wspólnocie na Eucharystii.
Na koniec chciałbym przypomnieć, że obowiązek uczestniczenia we Mszy św. spełnia ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana, w obrządku katolickim, w sam dzień świąteczny bądź też wieczorem dnia poprzedniego (por. kan. 1248 § 1 KPK).
poprzedni   |   następny wróć
 • Szczegółowe nadania odpustowe
 • Ogólne formuły nadania odpustów są uzupełnione szczegółowymi nadaniami, są one związane z poszczególnymi modlitwami i pobożnymi czynami. Szczegółowe nadania odpustowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy, które niosą wraz z sobą określone odpusty, tzn. odpust zupełny, cząstkowy, a w niektórych tylko okolicznościach zupełny bądź jedynie cząstkowy. Wśród modlitw i czynności...więcej »
 • Ogólne nadania odpustowe
 • Ogólną formułę udzielania odpustów, zgodnie z treścią dokumentu Pawła VI zatytułowanego "Enchiridion indulgentiarum", należy rozpatrzyć w czterech odrębnych aspektach albo tzw. nadaniach. Dokument ten wyraźnie stwierdza, że odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje swoją myśl z pokorną ufnością...więcej »
 • Papież do bicia
 • Przed miesiącem świat obiegła wiadomość o sensacyjnym odkryciu dokumentu, który dowodził, że Pius XII zabraniał zwracać uratowane podczas wojny żydowskie dzieci ich rodzinom. Dwa tygodnie później w archiwum znaleziono oryginał sensacyjnego dokumentu, który mówi całkiem co innego. Jan XXIII na zawsze pozostanie Dobrym Papieżem. Jan Paweł II już za życia zyskał sobie niemal powszechną...więcej »
 • Dziewice konsekrowane
 • Stan dziewic konsekrowanych znany jest w Kościele od pierwszych wieków. Dokumenty z II wieku wykazują, iż w gminach chrześcijańskich spotykano niewiasty - dziewice, które prowadziły głębsze życie duchowe poświęcone modlitwie, ascezie i dobrym uczynkom. Zamieszkiwały one razem lub osobno i pozostawały pod duchowym kierownictwem biskupów. Liczba dziewic poświęconych Bogu wzrastała,...więcej »
 • Prezbiterzy w Hiszpanii
 • Czy święta Teresa i święty Jan od Krzyża, reformatorzy Kościoła hiszpańskiego w XVI w., mają nam dzisiaj coś do powiedzenia? Czy zapoczątkowana przez nich reforma może być przykładem dla nas? Nad tymi i podobnymi zagadnieniami zastanawiało się przeszło dwustu prezbiterów Drogi Neokatechumenalnej podczas konwiwencji w Hiszpanii. W dniach od 21 do 28 stycznia odbyła się konwiwencja...więcej »
 • Reguły udzielania odpustów
 • Samo udzielanie odpustów dokonuje się według określonych zasad. Można wymienić dwa zasadnicze sposoby udzielania odpustów. Pierwszy to ogólna formuła, a drugi dotyczy szczegółowych nadań odpustowych. Ogólne formuły udzielania odpustów są zazwyczaj ściśle związane z codziennym życiem chrześcijanina. Osoby kompetentne, zajmujące określone miejsce w hierarchii Kościoła, jedynie...więcej »
 • Habit i zarządzanie
 • Zupełnie przypadkowo natknąłem się niedawno na stronę internetową klasztoru Cysterek w niemieckim St. Marienthal. To, co tam zobaczyłem, wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie. Opactwo dysponuje własną elektrownią wodną, tartakiem, pralnią, piekarnią, sklepem i klasztorną karczmą. Dziś takie świetnie funkcjonujące klasztorne "przedsiębiorstwa" nie są żadnym ewenementem. A to oznacza,...więcej »
 • Śpiewajmy Panu
 • W muzyce liturgicznej pewne elementy wynikają z podstaw teologicznych. I tak jak w architekturze sklepienia są zbudowane zgodnie z zasadami konstrukcji i stylu, tak części stałe Mszy św. również są ustalone według pewnego porządku. W architekturze nie można pewnych rzeczy robić bezkarnie, bo grozi to zawaleniem budowli. A w muzyce? Być może jest podobnie, tylko że katastrofa następuje...więcej »
 • Drewniana perełka
 • Leżąca w odległości ok.10 km od Gniezna wieś Sokolniki nie różni się niczym szczególnym od innych małych, wielkopolskich miejscowości. Warto jednak ją odwiedzić, bo znajduje się tam prawdziwa perełka polskiej architektury sakralnej - siedemnastowieczny drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Drewniana świątynia z zewnętrznym oszalowaniem jest jedną z dwudziestu...więcej »
 • Władza udzielania odpustów
 • Wczytując się w kan. 995 KPK dowiadujemy się, że odpustów może udzielać najwyższa władza kościelna oraz ci, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela Biskup Rzymski. Kan. 997 natomiast poucza, że odnośnie do udzielania i praktyki odpustów, należy zachować jeszcze inne przepisy, zawarte w specjalnych ustawach kościelnych. Z tych rozporządzeń szczegółowych dowiadujemy się...więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej