dzisiaj jest: niedziela, 23.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 49/2004 » Kościół » Prawo »

Miejsce odprawiania nabożeństwa pogrzebowego za zmarłych

autor: ks. Benedykt Glinkowski
Pytanie to może zrodzić się w umyśle rodziny czy innych bliskich, którzy dowiedzą się o śmierci osoby, której ceremonią pogrzebową winni się zająć. Kościół katolicki dość szczegółowo uregulował te sprawy w swoim prawodawstwie. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym (por. KPK, kan. 1177 § 1; kan. 102 § 1). Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i "po zawiadomieniu" własnego proboszcza (por. KPK, kan. 1177 § 2). Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok, ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie nastąpiła śmierć, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół (por. KPK, kan. 1177 § 3). Nabożeństwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego winno być odprawione w jego własnym kościele katedralnym, chyba że on sam wybrał inny kościół (por. KPK, kan. 1178). Nabożeństwo pogrzebowe za członków instytutów życia konsekrowanego - zakonnych lub świeckich oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego - ma być z reguły odprawione we własnym kościele lub kaplicy. Jeśli instytut lub stowarzyszenie są kleryckie, odprawia je przełożony, w pozostałych wypadkach kapelan (por. KPK, kan. 1179). Tyle rozporządzenia kodeksowe, poza tym warto wziąć pod uwagę również praktykę, która ma miejsce w poszczególnych diecezjach naszego kraju. Najczęściej, szczególnie w dużych skupiskach ludności, odchodzi się od odprawiania nabożeństw związanych z pogrzebem w kościołach parafialnych. Wiąże się to m.in. z trudnościami komunikacyjnymi, dowozem zwłok, dojazdem rodziny i znajomych zmarłego oraz innymi trudnościami obiektywnymi. Wiele cmentarzy, nie tylko komunalnych, ale i parafialnych, wyposażonych jest w odpowiednio przystosowane kaplice cmentarne czy domy przedpogrzebowe, gdzie ludzie gromadzą się na modlitwie przed samą ceremonią, a nawet odprawiane są Msze św. pogrzebowe. Z tych miejsc, już bez zbędnego przemieszczania się na odległy cmentarz, rusza kondukt pogrzebowy do miejsca złożenia ciała osoby zmarłej. Konkludując, chciałbym podkreślić, że nie tyle należy zwracać uwagę na kościół, w którym odprawia się nabożeństwo pogrzebowe, ile na zaangażowanie krewnych, znajomych, a także wspólnoty parafialnej w pożegnanie - modlitwę za zmarłego. Trudno sobie wyobrazić, by bliskim nie zależało na odprawieniu Mszy św. pogrzebowej za osobę zmarłą, czy w późniejszym terminie kolejnych Mszy św., jako przebłaganie za grzechy, które, prócz naszych indywidualnych modlitw, są wyrazem pamięci i troski o tych, którzy odeszli już z tego świata.
poprzedni   |   następny wróć
 • Szczegółowe nadania odpustowe
 • Ogólne formuły nadania odpustów są uzupełnione szczegółowymi nadaniami, są one związane z poszczególnymi modlitwami i pobożnymi czynami. Szczegółowe nadania odpustowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy, które niosą wraz z sobą określone odpusty, tzn. odpust zupełny, cząstkowy, a w niektórych tylko okolicznościach zupełny bądź jedynie cząstkowy. Wśród modlitw i czynności...więcej »
 • Ogólne nadania odpustowe
 • Ogólną formułę udzielania odpustów, zgodnie z treścią dokumentu Pawła VI zatytułowanego "Enchiridion indulgentiarum", należy rozpatrzyć w czterech odrębnych aspektach albo tzw. nadaniach. Dokument ten wyraźnie stwierdza, że odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który w wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje swoją myśl z pokorną ufnością...więcej »
 • Papież do bicia
 • Przed miesiącem świat obiegła wiadomość o sensacyjnym odkryciu dokumentu, który dowodził, że Pius XII zabraniał zwracać uratowane podczas wojny żydowskie dzieci ich rodzinom. Dwa tygodnie później w archiwum znaleziono oryginał sensacyjnego dokumentu, który mówi całkiem co innego. Jan XXIII na zawsze pozostanie Dobrym Papieżem. Jan Paweł II już za życia zyskał sobie niemal powszechną...więcej »
 • Dziewice konsekrowane
 • Stan dziewic konsekrowanych znany jest w Kościele od pierwszych wieków. Dokumenty z II wieku wykazują, iż w gminach chrześcijańskich spotykano niewiasty - dziewice, które prowadziły głębsze życie duchowe poświęcone modlitwie, ascezie i dobrym uczynkom. Zamieszkiwały one razem lub osobno i pozostawały pod duchowym kierownictwem biskupów. Liczba dziewic poświęconych Bogu wzrastała,...więcej »
 • Prezbiterzy w Hiszpanii
 • Czy święta Teresa i święty Jan od Krzyża, reformatorzy Kościoła hiszpańskiego w XVI w., mają nam dzisiaj coś do powiedzenia? Czy zapoczątkowana przez nich reforma może być przykładem dla nas? Nad tymi i podobnymi zagadnieniami zastanawiało się przeszło dwustu prezbiterów Drogi Neokatechumenalnej podczas konwiwencji w Hiszpanii. W dniach od 21 do 28 stycznia odbyła się konwiwencja...więcej »
 • Reguły udzielania odpustów
 • Samo udzielanie odpustów dokonuje się według określonych zasad. Można wymienić dwa zasadnicze sposoby udzielania odpustów. Pierwszy to ogólna formuła, a drugi dotyczy szczegółowych nadań odpustowych. Ogólne formuły udzielania odpustów są zazwyczaj ściśle związane z codziennym życiem chrześcijanina. Osoby kompetentne, zajmujące określone miejsce w hierarchii Kościoła, jedynie...więcej »
 • Habit i zarządzanie
 • Zupełnie przypadkowo natknąłem się niedawno na stronę internetową klasztoru Cysterek w niemieckim St. Marienthal. To, co tam zobaczyłem, wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie. Opactwo dysponuje własną elektrownią wodną, tartakiem, pralnią, piekarnią, sklepem i klasztorną karczmą. Dziś takie świetnie funkcjonujące klasztorne "przedsiębiorstwa" nie są żadnym ewenementem. A to oznacza,...więcej »
 • Śpiewajmy Panu
 • W muzyce liturgicznej pewne elementy wynikają z podstaw teologicznych. I tak jak w architekturze sklepienia są zbudowane zgodnie z zasadami konstrukcji i stylu, tak części stałe Mszy św. również są ustalone według pewnego porządku. W architekturze nie można pewnych rzeczy robić bezkarnie, bo grozi to zawaleniem budowli. A w muzyce? Być może jest podobnie, tylko że katastrofa następuje...więcej »
 • Drewniana perełka
 • Leżąca w odległości ok.10 km od Gniezna wieś Sokolniki nie różni się niczym szczególnym od innych małych, wielkopolskich miejscowości. Warto jednak ją odwiedzić, bo znajduje się tam prawdziwa perełka polskiej architektury sakralnej - siedemnastowieczny drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Drewniana świątynia z zewnętrznym oszalowaniem jest jedną z dwudziestu...więcej »
 • Władza udzielania odpustów
 • Wczytując się w kan. 995 KPK dowiadujemy się, że odpustów może udzielać najwyższa władza kościelna oraz ci, którym tę władzę przyznaje prawo albo udziela Biskup Rzymski. Kan. 997 natomiast poucza, że odnośnie do udzielania i praktyki odpustów, należy zachować jeszcze inne przepisy, zawarte w specjalnych ustawach kościelnych. Z tych rozporządzeń szczegółowych dowiadujemy się...więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej