dzisiaj jest: środa, 26.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 20/2007 » Gniezno »

Życzenia i podziękowania

autor: .
Z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich w imieniu Konferencji Episkopatu Niemiec, jak również w swoim własnym, składam serdeczne gratulacje. W tym uroczystym dniu łączymy się z Księdzem Arcybiskupem w duchu wdzięczności i w modlitwie.

Na każde wezwanie na swojej drodze życia odpowiada Ksiądz Arcybiskup do dziś wciąż z pełnym zawierzenia „Adsum”, podobnie jak ongiś, przy swoich święceniach kapłańskich. Jubileusz Księdza Arcybiskupa stanowi stosowną okazję, aby powiedzieć serdeczne „Bóg zapłać” za Jego zaangażowanie w głoszenie prawdy Ewangelii i za stałą obecność, niezachwianą gotowość do dialogu. Ksiądz Arcybiskup oddał się całkowicie służbie na rzecz przebaczenia i pojednania.

Niech ufność płynąca ze źródeł wiary będzie dla Księdza Arcybiskupa w kolejnych latach Jego duszpasterskiej działalności wewnętrzną siłą i źródłem radości, aby Ksiądz Arcybiskup nadal pozostał bliski ludziom i mógł użyczać dobrodziejstw Kościoła.
Kard. Karl Lehmann
Biskup Moguncji
Przewodniczący Konferencji
Episkopatu NiemiecFaksymile Codex Aureus cesarza Henryka III, wykonanego ok. 1045-1046 r. w opactwie benedyktyńskim w Echternach w Niemczech. Oryginał znajduje się dziś w Bibliotece Escorial w Hiszpanii. Dar biskupa Antona Schlembacha ze Speyer

Włączając się w dziękczynne Te Deum (…) składam wraz z Księdzem Arcybiskupem cały dorobek posługi kapłańskiej i biskupiej na ołtarzu eucharystycznym w przekonaniu, że Bóg przyjmie ten dar i uczyni z niego ofiarę miłą sobie. W sposób szczególny pragnę podziękować za wkład w rozwój nauk biblijnych, wyrażający się w licznych publikacjach w tej dziedzinie, za zaangażowanie w dialog polsko-żydowski i polsko-niemiecki oraz za pracę w wymiarze Kościoła powszechnego: w Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan i w Kongregacji Nauki Wiary, a także za cenny wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski.
Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce


Jan Paweł II podkreślał, że powołanie kapłańskie to dar i tajemnica. Dla Kościoła (…) jest Ksiądz Arcybiskup darem wyjątkowym. (…) Fascynowała mnie zawsze szeroka wiedza Waszej Ekscelencji, perspektywiczne spojrzenie i zaangażowanie w sprawy nadzwyczaj wielkie dla Polski, a zarazem pochylenie się nad sprawami pozornie małymi, otwarcie na człowieka i jego problemy. Potrafi Ksiądz Arcybiskup nie tylko mądrze pisać i pięknie mówić, ale też mądrze słuchać. Z pewnością ta postawa pozwoliła tak owocnie jednoczyć ludzi o różnych poglądach.

Zawołanie „In Verbo tuo”, które Ksiądz Arcybiskup przyjął, jest nader wymowne, gdyż wyraża to, co w posługiwaniu Waszej Ekscelencji tak bardzo podziwiam – dyspozycyjność, podejmowanie trudnych, wręcz niemożliwych zadań, wytrwałe głoszenie Ewangelii Miłości.
Eleonora Harendarska, dyrektor naczelny i artystyczny
Filharmonii Pomorskiej w BydgoszczyZiemia z Libic, miejsca urodzenia św. Wojciecha i bł. Radzyma Gaudentego. Ziemia ta pochodzi z wykopalisk archeologicznych, z warstwy datowanej na X wiek. Dar biskupa Dominika Duki z diecezji Hradec Kralove

Tegoroczna kolizja terminów nie pozwala mi przybyć do Gniezna, ale w Kaliszu cudownie uwolniony z Dachau poproszę św. Józefa i modlił się będę przed Jego łaskami słynącym obrazem o zdrowie i błogosławieństwo Boże – bo gdy to, Dostojny Jubilat, będzie miał do dyspozycji, z resztą, znany ze swej gospodarności, da sobie sam radę!
Bp Ignacy Jeż, emerytowany biskup koszalińsko-kołobrzeski

Bóg Wszechmogący obdarzył Waszą Ekscelencję obficie darami umysłu i serca. Nie skąpił talentów i zdolności. Pozwolił osiągnąć najwyższe stopnie godności naukowych i świętego Chrystusowego Kapłaństwa. Bogu dziękuję, że przez 22 lata, to znaczy od dnia sakry biskupiej Waszej Ekscelencji, korzystałem z biskupiej posługi w ramach Konferencji Episkopatu Polski i w sąsiednich diecezjach, najpierw we Włocławku, a obecnie na prastarej Czcigodnej Metropolii Gnieźnieńskiej. Waszą Ekscelencję, ubogaconego łaskami Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, niech Wszechmogący Bóg zachowa na długie lata w zdrowiu i pogodzie ducha dla dobra Kościoła i Ojczyzny.
Kard. Henryk Gulbinowicz
emerytowany arcybiskup
Metropolita WrocławskiKielich – dar kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej

Złoty Jubileusz Kapłaństwa Metropolity tej pierwszej Archidiecezji na polskiej ziemi skłania mnie do włączenia mojej radości, modlitwy i dziękczynienia za Twoje piękne, ofiarne i ubogacone szczególnymi dokonaniami kapłaństwo. Walory Twego umysłu i serca poznałem w czasie wspólnego pobytu w Kolegium Polskim na Awentynie, a wszystko, co było potem, stawało się dobrym dzieleniem darami, którymi ubogacał Cię nasz Pan. Niech Opatrzność zachowa Cię w zdrowiu i pomyślności na chwałę znakomitej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i dla dobra Kościoła w Polsce.
Abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski

Dziękuję
Półwiecze kapłańskiej posługi, którą Bóg w swojej łaskawości mnie obdarzył, stanowi dla mnie okazję, by wyrazić moją wdzięczność Panu, który jest Źródłem wszelkiego dobra oraz ludziom, których życzliwości i serdeczności w tych dniach doświadczałem.

Dziękuję zaproszonym Gościom i wszystkim Wiernym za udział we Mszy św. i przyjętą Komunię św., co było wyrazem wspólnoty i jedności w moim dziękczynieniu za 50 lat posługi kapłańskiej.

Dziękuję za modlitwę, ze złożone życzenia i kwiaty oraz za upominki, które są dla mnie cenną pamiątką. Szczególne podziękowania pragnę złożyć Księżom Biskupom, Kapłanom i rodzinom zakonnym z kraju i zagranicy oraz władzom państwowym, parlamentarzystom i wszystkim władzom samorządowym; władzom Gniezna, Inowrocławia, Mogilna, Murowanej Gośliny, Wągrowca, Pyzdr, Strzałkowa, Poznania, Bydgoszczy, Kościerzyny, Gołańczy oraz innych miast z całej Polski.

Dziękuję Kapłanom Archidiecezji Gnieźnieńskiej za modlitewną pamięć oraz przepiękny kielich, który jest znakiem tej pamięci. Dziękuję duchowieństwu Diecezji Bydgoskiej, Diecezji Włocławskiej oraz innych polskich diecezji. Dziękuję delegacjom zagranicznym, szczególnie środowiskom polonijnym z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dziękuję Rektorom i Dziekanom wyższych uczelni, przedstawicielom szkół i ośrodków wychowawczych, reprezentantom Wojska, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Dziękuję rodzinom parafialnym, przedstawicielom ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz organizacji społecznych i charytatywnych. Dziękuję mojej rodzinie i przyjaciołom. Dziękuję wreszcie również tym wszystkim, których praca przyczyniła się do przygotowania i uświetnienia tej uroczystości: moim współpracownikom z Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie; Księdzu Rektorowi, Pracownikom i Alumnom Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego; Dyrekcji i Zespołowi Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie; Chórowi Katedralnemu; Pracownikom Radia Plus, „Przewodnika Katolickiego”, TV Gniezno oraz wszystkich innych mediów.

Serdeczna pamięć, życzliwość i oddanie wszystkich tych osób jest dla mnie zobowiązaniem do szczerej wdzięczności i modlitwy, którą zanoszę do Boga za wstawiennictwem naszych świętych patronów św. Wojciecha i bł. Radzyma Gaudentego. Wszystkich Was obejmuję moją miłością i z serca błogosławię.
poprzedni   |   następny wróć
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej