dzisiaj jest: piątek, 28.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 05/2006 » Gniezno »

Papieskie Kolegium

autor: Bernadeta Gozdowska
Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie przyjęło imię
Jana Pawła II.


To ważne wydarzenie nie tylko w historii tej uczelni, ale także w historii Gniezna, Wielkopolski i archidiecezji gnieźnieńskiej – mówił podczas Mszy św. rozpoczynającej uroczystość abp Henryk Muszyński. – Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie, dotąd bezimienne, przyjmuje imię Jana Pawła II, wspaniałego człowieka, wielkiego Polaka, patrioty, a jednocześnie Europejczyka, największego autorytetu moralnego i religijnego naszych czasów. To wielkie zobowiązanie do podjęcia i wypełniania jego przesłania – podkreślił abp Muszyński.

Zaszczyt dla uczelni
W uroczystości nadania imienia, która odbyła się 16 stycznia, uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, gnieźnieńscy parlamentarzyści, reprezentanci władz gnieźnieńskich uczelni wyższych oraz wykładowcy i studenci Kolegium Europejskiego. Obecne były także władze poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w którego strukturach uczelnia działa. Jak stwierdził rektor UAM prof. Stanisław Lorenc, przyjęcie przez Kolegium zaszczytnego imienia Jana Pawła II, to wyraz ogromnego szacunku i wdzięczności dla wielkiego Papieża Polaka, który był bliski sercom wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza studentów. – Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął od poznańskiego uniwersytetu tytuł honoris causa – dodał. – Był dla nas wielkim uczonym, wielkim Papieżem i nade wszystko wielkim człowiekiem. Nie wyobrażam sobie, by gnieźnieńska uczelnia mogła mieć za patrona kogoś innego.
O nadaniu imienia Jana Pawła II Kolegium Europejskiemu w Gnieźnie zdecydował w ubiegłym roku senat UAM, przychylając się do prośby ówczesnego rektora prof. Stefana Jurgi, obecnie wiceministra edukacji. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Jak tłumaczył podczas uroczystości prof. Jurga, uczelnia chciała w ten sposób podkreślić, iż jest wierna ideom głoszonym przez Papieża Polaka. – Ojciec Święty Jan Paweł II był wielkim humanistą, poetą, znawcą i twórcą kultury oraz niekwestionowanym autorytetem dla współczesnych – mówił podczas uroczystości prof. Jurga. – Przyjmując imię tego wielkiego Papieża, gnieźnieńskie Kolegium przyjmuje na siebie ogromne zobowiązanie do zgłębiania i krzewienia jego myśli oraz dziedzictwa. Oby ta uczelnia stała się miejscem, gdzie w duchowym trudzie wykuwa się jedność naszego kontynentu w oparciu o prawdy, które Ojciec Święty Jan Paweł II zawsze głosił.

Śladem patrona
Gnieźnieńskie Kolegium Europejskie zostało powołane do życia w 2000 roku przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia prowadzi badania nad ideami europejskimi oraz kształci i wychowuje we wspólnotowym duchu solidarności narodów. Swoje posłannictwo realizuje w trzech wymiarach: poprzez rozwijanie badań nad antycznym i chrześcijańskim dziedzictwem Europy, kształcenie studentów w zakresie szeroko pojętej problematyki europejskiej oraz popularyzowanie w społeczeństwie idei integracji. W Kolegium studiuje młodzież z Polski i z krajów europejskich. Uczelnia nie jest jedynie filią UAM, ale samodzielnym ośrodkiem badawczym, który prowadzi wieloraką działalność naukową, poczynając od trwającego jeden semestr studium, poprzez wielkie sympozja i sesje. Jak tłumaczył dyrektor naukowy Kolegium prof. Aleksander Mikołajczak, działalność uczelni zawsze nacechowana była głoszoną przez Jana Pawła II ideą Europy oddychającej dwoma płucami – łacińskim Zachodem i grecko-bizantyjskim Wschodem. Przyjęcie przez nią imienia Papieża Polaka jest wyrazem dążenia do tego, by ta idea była realizowana zarówno na polu naukowym, jak i w pracy z młodzieżą.
poprzedni   |   następny wróć
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej