dzisiaj jest: sobota, 29.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 32/2003 » Gniezno »

Święcenia kapłańskie w Pakości

autor: Lucyna Muniak , Ks. Franciszek Jabłoński
Biskup Bogdan Wojtuś udzielił 26 lipca bieżącego roku święceń kapłańskich diakonowi Wojciechowi Chwaliszewskiemu. Ceremonia odbyła się w parafii pw. św. Bonawentury w Pakości, która jest rodzinną parafią ks. Wojciecha. W ceremonii uczestniczył delegat generała w Polsce o. Manolo Torres oraz ordynariusz istniejącej od 1998 roku, diecezji La" w Czadzie w Afryce bp Sebastian Miguel.
Ksiądz Wojciech Chwaliszewski jest drugim kapłanem tego zgromadzenia pochodzącym z archidiecezji gnieźnieńskiej (pierwszym był ks. Paweł Skiba z parafii pw. MB Fatimskiej w Bydgoszczy). Ceremonii przewodniczył ks. bp Bogdan Wojtuś, który wygłosił też homilię. - Dzisiejsza uroczystość święceń kapłańskich jest wielką radością dla zgromadzenia księży kombonianów, jak i dla całej naszej archidiecezji. Powołanie misyjne, tak szczególne - pokazuje urzeczywistnienie misyjnej nauki Kościoła. Zobowiązuje nas także do wspierania misyjnego dzieła Kościoła poprzez modlitwę i pogłębienie świadomości odpowiedzialności za misje. Słowa podziękowania wypowiedział podczas uroczystości o Manolo Torres, prowincjał księży kombonianów w Polsce. - Dzisiejsze święcenia kapłańskie to szczególne wydarzenie dla nas, kombonianów. Dzisiaj, kolejny raz w naszym zgromadzeniu realizują się słowa, które streszczają sens naszego istnienia "misiones ad gentes" (łac. "misje wśród narodów"). W uroczystościach uczestniczyła wspólnota zakonu księży kombonianów. Misjonarze Kombonianie Serca Jezusowego (MCCI) pracują wyłącznie na misjach. Zgromadzenie to zostało założone przez bł. Daniela Comboniego. Księża kombonianie pracują głównie w Afryce, ale też w Ameryce i Azji, hasło jakie im przyświeca to: "zbawić Afrykę przez Afrykę". Zasada ta oznacza, że na terenach bardzo mało lub wcale nie ewangelizowanych starają się szybko wykształcić i wychować miejscowych katechetów i księży. Oznacza ona również to, że praca misyjna opiera się na poszanowaniu kultury i religii społeczności, w której pracują.
Tekst i zdjęcia:
poprzedni   |   następny wróć
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej