dzisiaj jest: piątek, 28.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 40/2005 » Gniezno »

80 lat parafii w Nowej Wsi Wielkiej

autor: Łukasz Myszka

We wrześniu parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej (dekanat Złotniki) obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Uroczystościom rocznicowym przewodniczył biskup Wojciech Polak.Nowa Wieś Wielka od XIV wieku wchodziła w skład majętności chomiąskiej. W drugiej połowie XIX w. nabyli ją niemieccy kolonizatorzy, którzy wybudowali tu zbór ewangelicko-augsburski. Parafia katolicka powstała dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., co spowodowało także większy wpływ Polaków, przede wszystkim katolików, na życie religijne i społeczne tutejszego regionu.

Trudny początek


Trzeciego lipca 1925 r. kardynał Edmund Dalbor wydał dekret erygujący parafię pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej, wówczas znajdującej się na obszarze wydzielonym z parafii Lisewo w dekanacie inowrocławskim. Pierwszego września 1929 r. proboszczem jej został ks. Józef Janiszewski. Zorganizował tu życie religijne i kościelne oraz wyposażył wybudowaną wcześniej kaplicę. Następnym proboszczem mianowano 1 sierpnia 1933 r. ks. Leona Zagórskiego, który wraz z wiernymi podjął starania o budowę kościoła w Nowej Wsi Wielkiej. Wybuch wojny 1 września 1939 r. przekreślił jednak wszystkie te plany. Okupant skonfiskował zgromadzone materiały budowlane, a kaplicę kompletnie zdewastował, zamieniając na dom partii nazistowskiej. Księdza Zagórskiego wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł.
W marcu 1945 r. parafię objął ks. Jan Jarocki. Na miejsce opuszczających Nową Wieś Wielką Niemców napłynęli licznie Polacy z dawnych wschodnich terenów Polski. Nabożeństwa odprawiano w dawniejszym zborze ewangelicko-augsburskim, który został przekazany parafii 25 marca 1945 r. i poświęcony jako kościół rzymskokatolicki. Niedługo potem reaktywował się przedwojenny chór kościelny, owocną działalność podjęły także organizacje parafialne takie, jak: Caritas, Żywy Różaniec (w 1955 r. skupiał on 660 osób na ogólną liczbę 2900 parafian) czy Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej.
Dwudziestego siódmego sierpnia 1956 r. w wieku 52 lat zmarł nagle ks. proboszcz Jan Jarocki. Jego następcą został z dniem 15 grudnia tegoż roku ks. Alfred Olkiewicz, który szybko podjął rozpoczęte prace. I tak w latach 1959-1960 bydgoscy artyści Alfons Górny i Jan Zacholski zbudowali ołtarz główny świątyni, w którym umieszczono po obu stronach obrazy Niepokalanej, figury św. Kazimierza Królewicza i św. Stanisława Kostki. Z kolei w latach 1964-1965 wnętrze kościoła ozdobiono nową polichromią, a na czołowej ścianie zawieszono wielki obraz przedstawiający Chrystusa Króla adorowanego przez dwóch aniołów oraz przez osiemnastu świętych i błogosławionych polskich.

Wczoraj i dzisiaj


W 1967 r. parafia podzieliła się w wyniku utworzenia samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Dąbrowach Wielkich, którego rektorem został ks. Wojciech Osiński. W 1991 r. odbył się w Nowej Wsi Wielkiej I Festiwal Piosenki Religijnej "Serce Dzieciom", zorganizowany przez Radę Charytatywną istniejącą przy gminie oraz ks. Marka Szewczykowskiego. Od tego czasu festiwal organizowany jest już co roku.
Trzydziestego pierwszego lipca 1993 r., po 37 latach pracy, swoją posługę duszpasterską w parafii zakończył ks. radca Alfred Olkiewicz. Z dniem 1 sierpnia 1993 r. nowym proboszczem został ks. Michał Stolarski. W 1993 r. odbudowano grotę i figurę Matki Bożej przy drodze do cmentarza. W ciągu kolejnych lat przeprowadzano sukcesywnie większe i mniejsze prace remontowo-budowlane, które w ogólnym zarysie nie zmieniły jednak neogotyckiego charakteru kościoła. W 1995 r. kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej wpisano do rejestru zabytków architektury i budownictwa.
poprzedni   |   następny wróć
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej