dzisiaj jest: piątek, 24.10.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 43/2010 » Edycja Diecezji Włocławskiej »

Wolne dla Boga

autor: ks. Grzegorz Nowicki

Pismo Święte Starego Testamentu podaje przykłady kobiet, które po śmierci swoich mężów poświęciły się Bogu: przypomnijmy Judytę czy prorokinię Annę. W pierwotnym Kościele, co potwierdza Nowy Testament, istniał odrębny stan wdów oddanych modlitwie.

 

 

 

Łacińskie słowo vidua – wolna dla Boga – dobitnie wyraża tajemnicę wdowieństwa. Kościół współczesny bardzo potrzebuje ludzi „wolnych dla Boga i chętnych do służby braciom”, dlatego z ufnością patrzy na ten stan, doceniając istniejący w nim potencjał modlitwy i wolę niesienia pomocy bliźnim. 6 października w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu odprawiony został – po raz pierwszy w diecezji włocławskiej – obrzęd błogosławieństwa wdów, którego dokonał biskup diecezjalny Wiesław Alojzy Mering. Trzynaście wdów, których formację przez dwa lata prowadzili o. Wiesław Łyko OMI (z ramienia Episkopatu Polski) i proboszcz parafii ks. prałat Mirosław Miłek, odpowiedziało na głębokie zaufanie Opatrzności Bożej i uświęciło historię swego życia, poślubiając Jezusa Chrystusa.

Podniosła uroczystość zgromadziła duchowieństwo obydwu dekanatów sieradzkich oraz z Warty, z wikariuszem biskupim na rejon sieradzki ks. prałatem Marianem Bronikowskim na czele. Przybył o. Grzegorz Mój z Radia Maryja, a także bliscy wdów i inni parafianie. Oprawę muzyczną  zapewnił chór Cantate Deo.

 

O dobru wdowieństwa

Kościół pierwszych wieków chwalił czystość wdowią  i pozostawanie w stanie wdowieństwa. We wczesnych gminach chrześcijańskich nie brakowało kobiet, które po śmierci mężów składały takie śluby. Mieszkały razem lub każda osobno, mając za duchowego przewodnika biskupa. Cieszyły się szacunkiem współbraci. Pod koniec II wieku wdowieństwo zostało oficjalnie uznane przez Kościół za stan życia, którego podstawową misją jest modlitwa, towarzyszące jej dzieła miłości, czyli służba dla dobra Kościoła i wspólnoty wiernych.

Do poświęcania się modlitwie i do takiego życia, które innych mogłoby pociągać do wiary zachęca wdowy św. Paweł Apostoł (por. 1 Kor 7, 8). W Liście do Tymoteusza wspomina, że wiele wdów „osamotnionych złożyło całą nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu modlitw we dnie i w nocy” (por. 1 Tm 5, 5). W Liście do Tymoteusza św. Paweł wręcz zachęca, aby kobiety, zwłaszcza młode, które po śmierci męża nie mogą żyć samotnie, powtórnie wyszły za mąż. Mimo to życie wdowie wyżej stawia. Wdowie życie pochwalają również ojcowie Kościoła: św. Ambroży, św. Hieronim i św. Augustyn – autor m.in. rozprawy „O dobru wdowieństwa”.

W duchu Vaticanum II

Podsumowując: błogosławieństwo wdów stanowi formę powrotu do starej praktyki Kościoła. Jest również uznaniem i akceptacją samotnego życia. Konsekrowane wdowieństwo ukazał Kościołowi i światu papież Jan Paweł II, w adhortacji Vita consecrata  (o życiu konsekrowanym). Według o. Wiesława Łyko OMI „jesteśmy dzisiaj świadkami odradzania się pierwotnych doświadczeń Kościoła”. On też przypomina stanowisko II Soboru Watykańskiego: również wdowy mogą się przyczynić do świętości i działalności Kościoła. Ich duchowość musi się stać „wielkoduszną i ochoczą akceptacją swego stanu jako kontynuacji powołania małżeńskiego”.

Przygotowanie do przyjęcia specjalnego błogosławieństwa trwa (na ogół) dwa lata. Wdowy nie składają ślubów na wzór zakonnych, lecz zobowiązują się do życia w czystości i bezżeństwie. Na zakończenie wspomnijmy, że w Kościele powszechnym nie ma na razie oficjalnego obrzędu błogosławieństwa wdów. Inicjatywa Kościoła w Polsce zrodziła się oddolnie, jako  odpowiedź na oczekiwania niemałej liczby wdów, które chcą aktywnie żyć w Kościele, oddając się działalności charytatywnej i apostolskiej.

poprzedni   |   następny wróć
 • Uzdrawiający dotyk Pana
 •  Jedną z inicjatyw mających pomóc młodzieży w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są spotkania ewangelizacyjne zaplanowane pod wspólnym tytułem „Dotknij Jezusa”. Projekt zrodził się w gronie duszpasterzy rejonu włocławskiego naszej diecezji.

  więcej »
 • Ludzie ludziom
 •  Dwa miesiące przed Światowym Dniem Donacji i Transplantacji, który jest obchodzony 26 października, list do biskupa włocławskiego Wiesława Meringa wystosował Paweł Klikowicz, koordynator kampanii Dawca.pl. Po zapoznaniu się z listem, z myślą o dobru wynikającym z upowszechniania idei świadomego dawstwa narządów, szpiku kostnego i krwi, ksiądz biskup przekazał dokument naszej redakcji.

  więcej »
 • Elity parafii
 • Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania stanowiła najważniejszą część wizytacji kanonicznej, którą 5 października w parafii św. Bartłomieja w Koninie (farnej) przeprowadził biskup włocławski Wiesław A. Mering. 

  więcej »
 • Świadek prawdy
 • „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc” – napisał na obrazku prymicyjnym w 1972 r. diakon Jerzy Popiełuszko, zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy reżimu PRL, od 2010 r. błogosławiony kapłan męczennik za wiarę.  

  więcej »
 • Świętymi bądźmy
 • Od trzynastu lat, w niedzielę poprzedzającą 16 października – rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – obchodzimy w Kościele w Polsce Dzień Papieski. Obchodzimy jako dzień wdzięczności, łączności duchowej ze św. Janem Pawłem II,  upowszechniania jego nauczania. 

  więcej »
 • Błogosławiona obecność
 •  Sprowadzenie do kościoła św. Bogumiła w Kole relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II należy do najważniejszych wydarzeń duchowych i religijnych w dziejach tej parafii.  Wprowadzone do świątyni jeszcze przed liturgicznym wspomnieniem św. Faustyny i wspomnieniem św. Jana Pawła II, zostały godnie przyjęte także w ludzkich sercach.  

  więcej »
 • Kotwica naszej nadziei
 •  Wiara, nadzieja, miłość, a z nimi radość, wdzięczność i najszlachetniej rozumiana duma tworzyły duchową atmosferę Radziejowa w niedzielę 14 września. Okolicznościowe dekoracje okien, domów, flagi na ulicach jednoznacznie informowały, że źródłem przeżywania uroczystości jest Maryja. Matka Boża Nieustającej Pomocy.           

  więcej »
 • Jego krzyk ojczyzny był krzykiem
 •  Trzydzieści lat temu, 19 października 1984 r., funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uprowadzili i zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę. Dla oddania hołdu błogosławionemu męczennikowi, 17 października w godzinach popołudniowych we Włocławku przebywać będzie prezydent RP Bronisław Komorowski.

  więcej »
 • Wszystko z Bogiem, nic bez Niego
 • Czas przygotowań spotkania Ojca Świętego Franciszka z młodzieżą w Krakowie absorbuje. Jest wymagający tak samo, jak finalne dwa tygodnie. Trudno powiedzieć, ilu duchownych i świeckich w Polsce pracuje nad projektami, których celem jest wprowadzenie Kościoła w atmosferę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, którym patronują św. Jan Paweł II i św. Faustyna. Kulminacja wydarzenia  nastąpi w dniach 30–31 lipca 2016 r. 

  więcej »
 • "Znasz ty nasze dzieje?"
 • Rok temu na łamach „Ładu Bożego” ukazał się okolicznościowy artykuł z okazji stulecia kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dobrej. W tym roku, 8 września, w uroczystość odpustową ku czci narodzenia Maryi, nastąpiło uwieńczenie jubileuszu.     

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej