dzisiaj jest: sobota, 25.10.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 6/2014 » Edycja Diecezji Włocławskiej »

Uwaga: konkursy!

autor: Barbara Sawic

Z okazji X Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które obchodzić będziemy pod hasłem „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” (bł. Jan Paweł II, papież), Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Włocławskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział Włocławek i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłaszają konkursy adresowane do uczniów i przedszkolaków.

 

Konkurs literacki na esej pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II w obronie życia i godności człowieka” – dla szkół ponadgimnazjalnych.

Praca ma być dziełem autorskim, dotąd niepublikowanym. Nie może przekraczać trzech stron formatu A4 (czcionka „12” Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy standardowe). Trzy najlepsze prace wyłonione na etapie szkolnym wraz z kartami zgłoszeń należy przesłać do 5 marca pod adresem: Kuria Diecezjalna Włocławska, ul. Gdańska 2/4, 87–800 Włocławek, z dopiskiem „Esej”. Nagrodą dla zwycięzcy będzie udział w sześciodniowej pielgrzymce na kanonizację bł. Jana Pawła II. Nagrodę ufundowała Caritas Diecezji Włocławskiej.

Konkurs na list do nienarodzonego dziecka – dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wymogi formalne, dane informacyjne o autorze, termin i adres do wysyłki  – identycznie jak w konkursie na esej. Praca nie może przekraczać dwóch stron formatu A4.

Konkursy plastyczne:

„W obronie rodziny” – komiks, dla gimnazjów (może być praca zespołowa do 3 osób). Objętość: jedna strona A3 lub dwie strony A4, format poziomy, technika dowolna. Na odwrocie należy umieścić dane: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna, oświadczenie, że praca jest dziełem autorskim i nie była dotąd publikowana. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).Do każdego wydruku czy kserokopii należy dołączyć płytę CD z pracą (format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF). Prace należy przesłać do 5 marca na adres Kurii Diecezjalnej Włocławskiej (adres powyżej) z dopiskiem „Mini komiks”.

„Jeden dzień z życia mojej rodziny” – dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Format A3, technika: akryl, tempera, akwarela, pastel, olej. Prace wykonane w innych technikach nie będą oceniane. Konkurs należy przeprowadzić w grupach (klasach), a pięć najlepszych prac (wraz z kartami zgłoszenia) przesłać bądź złożyć do 10 marca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli (sekretariat p. 101), ul. Nowomiejska 15 A,

87–800 Włocławek.

Na plakat promujący rodzinę – dla gimnazjów.

Format A3, technika dowolna. Pozostałe informacje,  termin i adres wysyłki (KPCEN Włocławek) identycznie jak w konkursie „Jeden dzień z życia mojej rodziny”. Do każdego wydruku lub kserokopii pracy należy dołączyć płytę CD (format plików jw.).

Na tradycyjną ozdobę wielkanocną – pisankę lub kraszankę – dla uczniów szkół specjalnych oraz młodzieżowych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Technika dowolna, trzy najlepsze prace wraz z kartami zgłoszenia należy przesłać (złożyć) w KPCEN do 10 marca.

Uwaga: wszystkie prace dostarczone do KPCEN stają się własnością organizatorów. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele konsultanci KPCEN: T. Kozikowska i K. Zawacka, tel. 54 231 33 42, w. 18.

Wielki finał

Rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się 24 marca podczas konferencji regionalnej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa nagrodzonych prac. Nagrodzone listy do nienarodzonego dziecka odczytają autorzy lub lektor. Później wystawa będzie przeniesiona do czytelni  KPCEN we Włocławku.

oceń artykuł:
0/5 (0)
poprzedni   |   następny wróć
Komentarze dodaj komentarz
 • Uzdrawiający dotyk Pana
 •  Jedną z inicjatyw mających pomóc młodzieży w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są spotkania ewangelizacyjne zaplanowane pod wspólnym tytułem „Dotknij Jezusa”. Projekt zrodził się w gronie duszpasterzy rejonu włocławskiego naszej diecezji.

  więcej »
 • Ludzie ludziom
 •  Dwa miesiące przed Światowym Dniem Donacji i Transplantacji, który jest obchodzony 26 października, list do biskupa włocławskiego Wiesława Meringa wystosował Paweł Klikowicz, koordynator kampanii Dawca.pl. Po zapoznaniu się z listem, z myślą o dobru wynikającym z upowszechniania idei świadomego dawstwa narządów, szpiku kostnego i krwi, ksiądz biskup przekazał dokument naszej redakcji.

  więcej »
 • Elity parafii
 • Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania stanowiła najważniejszą część wizytacji kanonicznej, którą 5 października w parafii św. Bartłomieja w Koninie (farnej) przeprowadził biskup włocławski Wiesław A. Mering. 

  więcej »
 • Świadek prawdy
 • „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc” – napisał na obrazku prymicyjnym w 1972 r. diakon Jerzy Popiełuszko, zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy reżimu PRL, od 2010 r. błogosławiony kapłan męczennik za wiarę.  

  więcej »
 • Świętymi bądźmy
 • Od trzynastu lat, w niedzielę poprzedzającą 16 października – rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – obchodzimy w Kościele w Polsce Dzień Papieski. Obchodzimy jako dzień wdzięczności, łączności duchowej ze św. Janem Pawłem II,  upowszechniania jego nauczania. 

  więcej »
 • Błogosławiona obecność
 •  Sprowadzenie do kościoła św. Bogumiła w Kole relikwii św. Faustyny i św. Jana Pawła II należy do najważniejszych wydarzeń duchowych i religijnych w dziejach tej parafii.  Wprowadzone do świątyni jeszcze przed liturgicznym wspomnieniem św. Faustyny i wspomnieniem św. Jana Pawła II, zostały godnie przyjęte także w ludzkich sercach.  

  więcej »
 • Kotwica naszej nadziei
 •  Wiara, nadzieja, miłość, a z nimi radość, wdzięczność i najszlachetniej rozumiana duma tworzyły duchową atmosferę Radziejowa w niedzielę 14 września. Okolicznościowe dekoracje okien, domów, flagi na ulicach jednoznacznie informowały, że źródłem przeżywania uroczystości jest Maryja. Matka Boża Nieustającej Pomocy.           

  więcej »
 • Jego krzyk ojczyzny był krzykiem
 •  Trzydzieści lat temu, 19 października 1984 r., funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uprowadzili i zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę. Dla oddania hołdu błogosławionemu męczennikowi, 17 października w godzinach popołudniowych we Włocławku przebywać będzie prezydent RP Bronisław Komorowski.

  więcej »
 • Wszystko z Bogiem, nic bez Niego
 • Czas przygotowań spotkania Ojca Świętego Franciszka z młodzieżą w Krakowie absorbuje. Jest wymagający tak samo, jak finalne dwa tygodnie. Trudno powiedzieć, ilu duchownych i świeckich w Polsce pracuje nad projektami, których celem jest wprowadzenie Kościoła w atmosferę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, którym patronują św. Jan Paweł II i św. Faustyna. Kulminacja wydarzenia  nastąpi w dniach 30–31 lipca 2016 r. 

  więcej »
 • "Znasz ty nasze dzieje?"
 • Rok temu na łamach „Ładu Bożego” ukazał się okolicznościowy artykuł z okazji stulecia kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Dobrej. W tym roku, 8 września, w uroczystość odpustową ku czci narodzenia Maryi, nastąpiło uwieńczenie jubileuszu.     

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej