dzisiaj jest: czwartek, 17.04.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 6/2014 » Edycja Diecezji Włocławskiej »

Uwaga: konkursy!

autor: Barbara Sawic

Z okazji X Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, które obchodzić będziemy pod hasłem „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” (bł. Jan Paweł II, papież), Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Włocławskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział Włocławek i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ogłaszają konkursy adresowane do uczniów i przedszkolaków.

 

Konkurs literacki na esej pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II w obronie życia i godności człowieka” – dla szkół ponadgimnazjalnych.

Praca ma być dziełem autorskim, dotąd niepublikowanym. Nie może przekraczać trzech stron formatu A4 (czcionka „12” Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy standardowe). Trzy najlepsze prace wyłonione na etapie szkolnym wraz z kartami zgłoszeń należy przesłać do 5 marca pod adresem: Kuria Diecezjalna Włocławska, ul. Gdańska 2/4, 87–800 Włocławek, z dopiskiem „Esej”. Nagrodą dla zwycięzcy będzie udział w sześciodniowej pielgrzymce na kanonizację bł. Jana Pawła II. Nagrodę ufundowała Caritas Diecezji Włocławskiej.

Konkurs na list do nienarodzonego dziecka – dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wymogi formalne, dane informacyjne o autorze, termin i adres do wysyłki  – identycznie jak w konkursie na esej. Praca nie może przekraczać dwóch stron formatu A4.

Konkursy plastyczne:

„W obronie rodziny” – komiks, dla gimnazjów (może być praca zespołowa do 3 osób). Objętość: jedna strona A3 lub dwie strony A4, format poziomy, technika dowolna. Na odwrocie należy umieścić dane: imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna, oświadczenie, że praca jest dziełem autorskim i nie była dotąd publikowana. Nadesłanie pracy na konkurs traktowane jest jako wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych (chyba, że uczestnik postanowi inaczej, dołączając do pracy stosowne oświadczenie).Do każdego wydruku czy kserokopii należy dołączyć płytę CD z pracą (format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF). Prace należy przesłać do 5 marca na adres Kurii Diecezjalnej Włocławskiej (adres powyżej) z dopiskiem „Mini komiks”.

„Jeden dzień z życia mojej rodziny” – dla przedszkoli i szkół podstawowych.

Format A3, technika: akryl, tempera, akwarela, pastel, olej. Prace wykonane w innych technikach nie będą oceniane. Konkurs należy przeprowadzić w grupach (klasach), a pięć najlepszych prac (wraz z kartami zgłoszenia) przesłać bądź złożyć do 10 marca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli (sekretariat p. 101), ul. Nowomiejska 15 A,

87–800 Włocławek.

Na plakat promujący rodzinę – dla gimnazjów.

Format A3, technika dowolna. Pozostałe informacje,  termin i adres wysyłki (KPCEN Włocławek) identycznie jak w konkursie „Jeden dzień z życia mojej rodziny”. Do każdego wydruku lub kserokopii pracy należy dołączyć płytę CD (format plików jw.).

Na tradycyjną ozdobę wielkanocną – pisankę lub kraszankę – dla uczniów szkół specjalnych oraz młodzieżowych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Technika dowolna, trzy najlepsze prace wraz z kartami zgłoszenia należy przesłać (złożyć) w KPCEN do 10 marca.

Uwaga: wszystkie prace dostarczone do KPCEN stają się własnością organizatorów. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele konsultanci KPCEN: T. Kozikowska i K. Zawacka, tel. 54 231 33 42, w. 18.

Wielki finał

Rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się 24 marca podczas konferencji regionalnej w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa nagrodzonych prac. Nagrodzone listy do nienarodzonego dziecka odczytają autorzy lub lektor. Później wystawa będzie przeniesiona do czytelni  KPCEN we Włocławku.

oceń artykuł:
0/5 (0)
poprzedni   |   następny wróć
Komentarze dodaj komentarz
 • Na mieliźnie
 • Zachowania człowieka podlegają ustalonemu porządkowi przez utrwalone w kulturze obrzędy i ceremonie. Od czasów starożytnych wartości obowiązujące we wspólnocie, w rodzinie uznawano za podstawowe w życiu człowieka. Ich naruszenie traktowano jako występek.

  więcej »
 • Alleluja, biją dzwony
 • Kościelne dzwony w Brdowie zawsze biły głośno. Najpiękniej i najgłośniej, aż drży ziemia, wzywają mieszkańców na Rezurekcję, głosząc zwycięstwo życia nad śmiercią, wieczności nad przemijaniem. Chrystus zmartwychwstał!

  więcej »
 • W sercu Kościoła
 • Podczas Mszy św. 27 marca w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej biskup diecezjalny włocławski Wiesław Alojzy Mering określił zakony kontemplacyjne mianem źródeł światła. W Eucharystii uczestniczyło 75 sióstr zakonnych z 67 klasztorów kontemplacyjnych, a także księża marianie i inni liczni wierni.

  więcej »
 • Na rowerach - śladami zabytków
 • Każda miejscowość w Polsce ma tajemnice godne odkrywania. Zabytki, ich dzieje, legendy, warto poznawać już od najmłodszych lat. Z bogatą historią można zetknąć się także w Kazimierzu Biskupim. Ta miejscowość urzekła grupę uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, uczestników niedawnego rajdu rowerowego. 

  więcej »
 • Czwarte przykazanie kościelne
 • „Episkopat Polski pozwala na huczne imprezy w piątek”, „Wolno imprezować i tańczyć w piątek”, „Otwarta furtka dla zabawy w piątek!” – rozkrzyczały się tytuły prasowe i na portalach internetowych. Kto żyw, rozpisuje się na temat treści i obowiązywalności czwartego przykazania kościelnego. Większość artykułów wywołuje dezorientację, budzi niepokój u części wiernych.

  więcej »
 • Zawierzyć siebie Maryi
 • Najukochańsza Matko Boża, Ty, która jesteś Matką Kościoła, która trzymasz Jezusa, Słowo Boże, pomóż poznać moją drogę, odkryć powołanie. Wspomagaj trud nauki, by stał się początkiem mądrej i radosnej wiary.

  więcej »
 • Patron zobowiązuje
 • W liście pasterskim na Wielki Post biskupa włocławskiego Wiesława Meringa do diecezjan, odczytanym w kościołach w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, lutowa wizyta ad limina apostolorum i spotkanie w Rzymie z papieżem Franciszkiem zostały wspomniane w kontekście bliskim sercu każdego Polaka.

  więcej »
 • Dramat Judasza
 • Wszyscy znamy Judasza. Jego postać wywołuje instynktowną reakcję odrazy i potępienia. Pocałunek Judasza jest symbolem zdrady, judaszowe srebrniki – haniebnie zarobionej zapłaty. Rodzi się pytanie: co skłoniło Judasza do zdrady Mistrza?

  więcej »
 • Panem życia jest Bóg
 • Kara śmierci budzi kontrowersje, prowokuje do dyskusji. Jej zwolennicy często powołują się na starotestamentalne prawo: „Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb” (Pwt 19, 21; por. Wj 21, 24; Kpł 24, 20). Czyżby nie pamiętali, że Pan Jezus zmienił ten zapis?

  więcej »
 • Męka Chrystusa w muzyce
 • Dramatyzm Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego, stanowi apogeum misji Odkupiciela. Ich doniosłość ma odzwierciedlenie zarówno w liturgii, jak i muzyce Kościoła. Kulminacyjnym momentem wielkopiątkowej celebracji jest rozważanie opisu męki i śmierci Pana Jezusa oraz adoracja krzyża. Jej zbawczy sens eksponuje również liturgia Niedzieli Męki Pańskiej.

  więcej »
right
left
RIO