dzisiaj jest: środa, 23.04.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 10/2011 » Edycja Diecezji Włocławskiej »

Osiek nad Wisłą cz. 2

autor: Barbara Sawic

Na mocy bulli papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 r. nastąpiła zmiana granic administracyjnych struktur Kościoła w Polsce. Jedną z konsekwencji było wyłączenie z diecezji płockiej i przyłączenie do diecezji włocławskiej dekanatu mazowieckiego, do którego należała parafia Osiek nad Wisłą.

 

 

Z początkiem 1931 r. biskup włocławski Karol Radoński dokonał podziału terytorialnego diecezji; parafia Osiek znalazła się w granicach dekanatu czernikowskiego (powiat lipnowski) i pozostawała w nim do 1996 r., kiedy stała się częścią dekanatu lubickiego. Do parafii liczącej w 1931 r. około 1560 mieszkańców należały miejscowości: Antoniewo, Chrapy, Dzikowo, Dębowo, Dominikowo, Grabina, Jesionek, Józefowo, Osiek, Pieńki, Sąsieczno, Siciny, Smogorzewiec, Stajęczyny, Włóka i Żelaźniki. Funkcjonowały szkoły powszechne: trzyoddziałowa w Osieku i dwuoddziałowa w Sąsiecznie.

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy aresztowali 20 księży z terenu powiatu lipnowskiego, wśród nich proboszcza parafii Osiek n. Wisłą ks. Józefa Pańka. Zatrzymany 23 października 1939 r., następnie wywieziony do Dachau, zmarł w obozie 14 października 1942 r. Podczas okupacji Osiek nie miał duszpasterza, poza krótką przerwą od maja do lipca 1940 r., kiedy opiekę w tym zakresie sprawował ks. Stanisław Piotrowski. Pamięci 22 mieszkańców parafii Osiek zamordowanych przez Niemców dedykowana jest umieszczona przy kościele tablica. 23 stycznia 1945 r. w lesie nieopodal Osieka poległo siedmiu żołnierzy niemieckich i dwóch Armii Czerwonej. Pochowano ich na cmentarzu parafialnym.

Poczynając od XX w., parafia miała 22 proboszczów. Od 1945 r. funkcję tę sprawowali: ks. Stanisław Wańczyk (1945-1948), ks. Witold Romański (1948-1981), ks. Czesław Górny (1981-1985), ks. Kryspin Kaźmierczak (1985-1989), ks. Wojciech Szczepankiewicz (1989-1993), ks. Grzegorz Drzewiecki (1993-1998), ks. Józef Chlebicz (1998-2000), ks. Jan Anklewicz (2000-2009). Od 2009 r. proboszczem jest ks. Andrzej Prokopowicz. Z parafii pochodzą: ks. Eugeniusz Kamiński MIC (wyświęcony w 1966 r.) i o. Maciej (Dominik) Byblewski OSPPE (2000 r.).

Obecnie parafia liczy ponad 1300 wiernych. Administracyjnie należy do powiatu toruńskiego i gminy Obrowo. Należą do niej miejscowości: Osiek, Antoniewo, Chrapy, Dominikowo, Dzikowo, Sąsieczno, Siciny, Smogorzewiec, Stajęczynki, Stajęczynki i Włęcz. Od pewnego czasu zaobserwowano wzrost liczby parafian, chociaż bliskość Torunia powoduje proces sekularyzacji. Parafia jest jednolita wyznaniowo (minimalny odsetek stanowią świadkowie Jehowy). Grupy apostolskie to Koło Żywego Różańca i dwie schole: Anioły Nadziei (młodzieżowa) i Osieckie Słowiki (dziecięca). Uznanie budzi zaangażowanie jednostki straży pożarnej w życie religijne parafii. O przywiązaniu osieczan do Kościoła świadczy nieznaczna liczba odstępstw od wiary; o życzliwości wobec duszpasterzy – m.in. troska o groby dawnych proboszczów.

Osiek n. Wisłą jest ważnym ośrodkiem kulturalnym gminy Obrowo. Od 1979 r. działa Osiecka Izba Regionalna; istniejące od 1986 r. Stowarzyszenie Kultury Ludowej zrzesza rzeźbiarzy, plecionkarzy i innych twórców rzemiosła ludowego. Animatorem kultury jest Michał Kokot. Nietuzinkowymi postaciami byli: poetka Anna Słupczewska (1932-2008) i Józef Kamiński (1913-1997), który przez 60 lat, od 1937 r. był parafialnym organistą. Jako rzeźbiarz nieprofesjonalny wykreował własny, rozpoznawalny styl; nadto parał się malarstwem i poezją. Żal wzbudziła przedwczesna śmierć skrzypaczki Katarzyny Cąbrowskiej (1971–2006). Artystka często występowała w kościele NSPJ w Osieku, koncertując z okazji świąt i uroczystości. (cdn.).

poprzedni   |   następny wróć
 • Gaude Mater Poloniae!
 • Kanonizacja bł. Jana Pawła II, papieża: wydarzenie dziejowe w historii Kościoła, w dziejach Polski, które z pewnością będzie wywierało wpływ na życie wielu z nas. Cieszy się Matka Polska, raduje się Kościół święty!

  więcej »
 • Więzi Jana Pawła II z diecezją włocławską
 • Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1991 r. papież Jan Paweł II przybył do Włocławka, stolicy diecezji, którą nazwał czcigodną i zasłużoną, mającą uzasadnione powody, by zabiegać o przyjazd papieża. Pragnę ukazać choć zarys więzi z nim  Kościoła włocławskiego. Także więzi istniejących wcześniej, nim został obrany namiestnikiem św. Piotra.

  więcej »
 • Na mieliźnie
 • Zachowania człowieka podlegają ustalonemu porządkowi przez utrwalone w kulturze obrzędy i ceremonie. Od czasów starożytnych wartości obowiązujące we wspólnocie, w rodzinie uznawano za podstawowe w życiu człowieka. Ich naruszenie traktowano jako występek.

  więcej »
 • Alleluja, biją dzwony
 • Kościelne dzwony w Brdowie zawsze biły głośno. Najpiękniej i najgłośniej, aż drży ziemia, wzywają mieszkańców na Rezurekcję, głosząc zwycięstwo życia nad śmiercią, wieczności nad przemijaniem. Chrystus zmartwychwstał!

  więcej »
 • W sercu Kościoła
 • Podczas Mszy św. 27 marca w sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej biskup diecezjalny włocławski Wiesław Alojzy Mering określił zakony kontemplacyjne mianem źródeł światła. W Eucharystii uczestniczyło 75 sióstr zakonnych z 67 klasztorów kontemplacyjnych, a także księża marianie i inni liczni wierni.

  więcej »
 • Na rowerach - śladami zabytków
 • Każda miejscowość w Polsce ma tajemnice godne odkrywania. Zabytki, ich dzieje, legendy, warto poznawać już od najmłodszych lat. Z bogatą historią można zetknąć się także w Kazimierzu Biskupim. Ta miejscowość urzekła grupę uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, uczestników niedawnego rajdu rowerowego. 

  więcej »
 • Czwarte przykazanie kościelne
 • „Episkopat Polski pozwala na huczne imprezy w piątek”, „Wolno imprezować i tańczyć w piątek”, „Otwarta furtka dla zabawy w piątek!” – rozkrzyczały się tytuły prasowe i na portalach internetowych. Kto żyw, rozpisuje się na temat treści i obowiązywalności czwartego przykazania kościelnego. Większość artykułów wywołuje dezorientację, budzi niepokój u części wiernych.

  więcej »
 • Zawierzyć siebie Maryi
 • Najukochańsza Matko Boża, Ty, która jesteś Matką Kościoła, która trzymasz Jezusa, Słowo Boże, pomóż poznać moją drogę, odkryć powołanie. Wspomagaj trud nauki, by stał się początkiem mądrej i radosnej wiary.

  więcej »
 • Patron zobowiązuje
 • W liście pasterskim na Wielki Post biskupa włocławskiego Wiesława Meringa do diecezjan, odczytanym w kościołach w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, lutowa wizyta ad limina apostolorum i spotkanie w Rzymie z papieżem Franciszkiem zostały wspomniane w kontekście bliskim sercu każdego Polaka.

  więcej »
 • Dramat Judasza
 • Wszyscy znamy Judasza. Jego postać wywołuje instynktowną reakcję odrazy i potępienia. Pocałunek Judasza jest symbolem zdrady, judaszowe srebrniki – haniebnie zarobionej zapłaty. Rodzi się pytanie: co skłoniło Judasza do zdrady Mistrza?

  więcej »
right
left
Ekstremalna Droga Krzyżowa Poznań