dzisiaj jest: wtorek, 25.11.2014 | Imieniny:
Przewodnik Katolicki 30/2008 » Młodzież »

Świeccy też działają w Kościele

autor: Patryk A. Nachaczewski

 

 

Co w Kościele robią świeccy? Z pewnością niejednemu na usta nasuwa się jakże banalne słowo „nic”. Przecież świecki nie odprawia Mszy świętej, nie może zostać biskupem, nie pisze encyklik, nie głosi kazań. Właściwie siedzi w ławce i modli się razem z innymi świeckimi. Ktoś sobie przypomni, że istnieją świeckie stowarzyszenia czy jakieś fundacje charytatywne. Organista w parafii jest świeckim i pani pracująca w kancelarii parafialnej także. Czy to wszystko? Czy zadania laikatu w Kościele ograniczają się do uczestniczenia w nabożeństwach czy ewentualnie do pomaganiu w pracy kapłanom?

 

 

Pierwszym współczesnym głosem, który przypomniał o prawdziwym powołaniu świeckich był papież Pius XII. Użył on pojęcia consecratio mundi – „uświęcanie świata” na podstawowe zadanie ludzi świeckich w Kościele. Pius XII był także tym Następcą Św. Piotra, który zezwolił na tworzenie Instytutów Świeckich, a więc takich wspólnot świeckich, które żyjąc w świecie składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Jednak uświęcanie świata jest celem, które powinien przyjąć każdy świecki członek Ludu Bożego. W sposób jasny wyjaśnił to Paweł VI podczas rozważanie w czasie audiencji generalnej 23 kwietnia 1969 roku.

Opierając się na dokumentach Vaticanum II Ojciec Święty pokazuje, że uświęcając świat laikat nie powinien podporządkowywać go Kościołowi. Świat sam w sobie powinien być laicki, autonomiczny i suwerenny. Minęły czasy, kiedy Europa była pod silnym wpływem hierarchii kościelnej. Kościół niejako obdarza zaufaniem właśnie nas -  świeckich, abyśmy sami zaszczepiali w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy, odpoczywamy chrześcijański system wartości.

Prawdziwy świecki katolik nie żyje w oderwaniu od świata. Powołany przez Chrystusa do działalności apostolskiej powinien on „przepajać świat duchem chrześcijańskim”. Dzięki temu może dojść do harmonijnego przenikania się sfery niebiańskiej i ziemskiej. Świat z pozoru zepsuty, zdemoralizowany, nastawiony na konsumpcję i dążenie do władzy może odznaczać się również elementami dobra i miłości wypływających z Dobrej Nowiny.

Jeśli świecki katolik ogranicza swoją działalność w Kościele do uczestniczenia w niedzielnej Mszy, wówczas nie jest on świadomy do jakiej wielkiej misji został on powołany. Poprzez świadczenie swoim życiem o Jezusie Chrystusie w świecie, w którym przychodzi nam żyć możemy w sposób doskonały wypełnić to powołanie, które dotyczy każdego człowieka – powołanie do świętości.

 

Patryk A. Nachaczewski

 

 


 

 

 

 

Uświęcenie świata – zadaniem katolików świeckich

Kościół (nie tylko katolicy świeccy) może też rozciągać swój wpływ na rzeczywistość świecką - pozostawiając ją świecką, a równocześnie wprowadzając w nią uświęcenie, o którym mówi Sobór - przez ożywienie zasad chrześcijańskich, które choć w swym znaczeniu pionowym, to jest w odniesieniu do celu najwyższego i ostatecznego ludzkości są religijne i nadprzyrodzone, to w swojej skuteczności, nazywanej dziś poziomą, czyli ziemską, są w najwyższym stopniu ludzkie; są wytłumaczeniem, niewyczerpaną żywotnością, uwzniośleniem życia ludzkiego jako takiego. Sobór mówił w związku z tym o "wzajemnym przenikaniu się państwa ziemskiego i niebiańskiego..., aby rodzina ludzka i jej historia stawały się bardziej ludzkie". Sobór przypomina również katolikom świeckim, że "mają czynną rolę do odegrania w całości życia Kościoła, nie tylko są obowiązani przepajać świat duchem chrześcijańskim, lecz też są powołani i do tego, aby we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami Chrystusa"

W tym właśnie sensie Kościół, a szczególnie katolicy świeccy, udzielają światu nowego stopnia uświęcenia. Nie wprowadzają weń znaków specyficznie świętych i religijnych (które w pewnych formach i okolicznościach mogą również być właściwe), ale porządkują go przez wykonywanie apostolstwa w wierze, nadziei i miłości dla Królestwa Bożego. To jest świętość, która promieniuje na świat i w świecie. I niech będzie to powołaniem naszych czasów dla nas wszystkich.

Paweł VI

Rzym 23 kwietnia 1969

 

 

 

 

Każdy człowiek świecki winien być wobec świata świadkiem zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem Boga żywego.

„Lumen gentium”

Laikat i jego świecki charakter

Na mocy wspólnej godności Chrztu świecki jest współodpowiedzialny, wraz z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, za misję Kościoła. Ale wypływająca z Chrztu wspólna dla wszystkich godność posiada w odniesieniu do świeckich pewien rys specyficzny, który odróżnia ich, aczkolwiek nie odgradza od kapłana, zakonnika czy zakonnicy. Zgodnie z określeniem Soboru Watykańskiego II, „właściwością specyficzną laików jest ich charakter świecki”. [...]

Oczywiście, wszyscy członkowie Kościoła mają swój udział w jego świeckim wymiarze. Udział ten posiada jednak wielorakie formy. Zwłaszcza w przypadku świeckich odznacza się on pod względem realizacji i spełnianej funkcji pewną — mówiąc słowami Soboru — „specyficzną właściwością”. Właściwość tę określa się mianem „charakteru świeckiego”. [...] „świat” staje się polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich chrześcijańskiego powołania, sam bowiem przeznaczony jest na to, by wysławiać Boga Ojca w Chrystusie.

Jan Paweł II

„Christifideles laici”

 

poprzedni   |   następny wróć
 • Festiwal dziwnej wolności
 • Propagowane na Przystanku Woodstock hasło „Róbta, co chceta” brzmi dla młodzieży bardzo atrakcyjnie, wręcz uwodzicielsko. Problem w tym, że zasada nieograniczonej wolności sprowadza się właściwie do sfery obyczajowej. Bo w sensie ideowym i politycznym coroczne imprezy Jerzego Owsiaka mają ściśle wytyczone ramy. Tu już nie obowiązuje hasło „Myślta, co chceta”?

  więcej »
 • Kościół na plaży
 • Lato mamy upalne, nic więc dziwnego, że nad Bałtykiem tłoczno. Plaże i deptaki nadmorskich miejscowości pełne są ludzi. A skoro tak, to wśród przygotowanej tam specjalnie dla nich bogatej wakacyjnej oferty nie może zabraknąć tego, co proponuje Ewangelia.

  więcej »
 • Rio i Polacy
 • Brazylijczycy ze szczególną życzliwością przyjmują młodych Polaków, a radość to słowo, którym najłatwiej opisać to, co dzieje się w Rio w ostatnich dniach przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży. Gdy rozmawia się z wolontariuszami lub czyta w interencie ich relacje, trudno nie poczuć żalu, że się nie jest razem z nimi.

  więcej »
 • Panna z dzieckiem... w kieszeni
 • Czy to możliwe, żeby 15-latka zebrała wokół idei pro life 15 tys. osób? Tak. „Aż strach pomyśleć, co z niej wyrośnie…” – drżą feministki.

  więcej »
 • Zawsze na służbie
 • Z zewnątrz wyróżnia ich komża z kołnierzem lub alba. Zwykle służą w nich tylko w kościołach. Na ulicach tak ubranych można ich spotkać podczas procesji Bożego Ciała albo na ogólnopolskich pielgrzymkach. Ale ci chłopcy świadczą o Bogu nie tylko w kościele.

  więcej »
 • Boże biuro podróży
 • Przez cały rok pobożnie chodzimy do kościoła, czytamy prasę katolicką, uczęszczamy na spotkania różnych wspólnot. W wakacje pojawia się pokusa, by od „tego wszystkiego” odpocząć. Dlaczego?

  więcej »
 • Lednica 2013
 • − Musicie wrócić do domu lepsi! – wołał do młodych ludzi na Lednicy o. Jan Góra. 1 czerwca przybyło ich tu 80 tysięcy, żeby razem wybrać w swoim życiu Chrystusa. To za każdym razem istota największego w Polsce spotkania młodzieży, które w tym roku odbyło się już po raz siedemnasty.

  więcej »
 • Pomagając innym, odnajduję siebie
 • Pierwszego skręta zapalił z chłopakami po meczu. Tak z ciekawości. Potem był drugi, trzeci, kolejne. Po pewnym czasie poczuł, że to za mało. Sięgnął po dopalacze. Aż „rozkręcił się” na dobre. A później była już amfetamina.

  więcej »
 • Wydobyć to, co najlepsze
 • Wiele osób ma potrzebę pomagania innym. Stąd wynika chociażby popularność wolontariatu. Ale same chęci pomocy nie wystarczą. Trzeba umieć to robić.

  więcej »
 • Rio nad Wisłą
 • Sześćdziesiąt pięć. Tyle dni zostało do Światowych Dni Młodzieży – najważniejszego dla młodych na całym świecie wydarzenia w tym roku. Ale można je przeżyć też nad Wisłą.

   

  więcej »
right
left
Papież Franciszek w Ziemi Świętej